ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ- generations@school

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 6 σε 19
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση

    Μαθήματα : Ηθική / Ιστορία / Ιστορία του Πολιτισμού / Κοινωνικές Επιστήμες/ / Ξένες Γλώσσες / Πληροφορική/ΤΠΕ
Project Kit picture
Εξετάζοντας με ποιο τρόπο μπορεί να χτιστεί μία καλύτερη κοινωνία για ηλικιωμένους και νέους, οι μαθητές θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις για τα διαγενεακά σχέδιά τους. Θα μιλήσουν για τις εμπειρίες, τα όνειρα και τους φόβους τους καθώς και για τα όνειρα και τους φόβους των ηλικιωμένων. Μαζί θα σκεφθούν τι θα μπορούσαν να μάθουν από τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές και τι θα μπορούσαν να κάνουν από κοινού για να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Το 2013 έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών». Μπορεί, επομένως, να αποτελέσει καλή ευκαιρία για τους δασκάλους, τους μαθητές και τους ηλικιωμένους να διοργανώσουν στις 29 Απριλίου, ή περίπου εκείνες τις μέρες, συζητήσεις με θέμα την Ευρώπη, το παρελθόν και το παρόν της, καθώς και για τα όσα μπορούν να κάνουν από κοινού νέοι και ηλικιωμένοι προκειμένου να χτίσουν την Ευρώπη του αύριο. Τι σημαίνει είμαι Ευρωπαίος πολίτης; Ποια δικαιώματα της ΕΕ έχουμε αποκτήσει χάρη στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης; Πώς αντιλαμβάνονται τα δικαιώματά τους οι Ευρωπαίοι πολίτες του αύριο και πώς προσπαθούν να τα εξασκήσουν; Ποια Ευρώπη θα πρέπει να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές;

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων