Ο πολιτισμός σε ένα κουτί

Βαθμός Δυσκολίας : Εύκολο
  • Επίπεδο : Από 4 σε 18
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Ξένων γλωσσών / Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση

    Μαθήματα : Γλώσσα και Λογοτεχνία / Διαθεματικό πρόγραμμα / Ιστορία του Πολιτισμού / Ξένες Γλώσσες
Project Kit picture
Σε αυτό το πακέτο του eTwinning προτείνουμε τη δημιουργία μίας παρουσίασης σε PowerPoint -‘ο Πολιτισμός σε ένα Κουτί’- από ομάδες σπουδαστών, σχετικά με τη χώρα που συνεργάζονται. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, οι σπουδαστές συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη δική τους χώρα και τις στέλνουν στο σχολείο-συνεργάτη, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της παρουσίασης σε PowerPoint των προτερημάτων του πολιτισμού της χώρας-συνεργάτη.

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων