Ψηφιακά Παραμύθια

Βαθμός Δυσκολίας : Εύκολο
  • Επίπεδο : Από 4 σε 12
  • Βασικές ικανότητες : Ξένων γλωσσών

    Μαθήματα : Γλώσσα και Λογοτεχνία / Διαθεματικό πρόγραμμα / Θέατρο / Μαθήματα Δημοτικού / Μουσική / Ξένες Γλώσσες / Πληροφορική/ΤΠΕ / Τέχνες
Project Kit picture
Δύο τάξεις του δημοτικού συνεργάζονται για να μετατρέψουν ένα επιλεγμένο παραμύθι σε μία PowerPoint παρουσίαση. Η PowerPoint παρουσίαση περιέχει σκαναρισμένες εικόνες των μαθητών και μουσική και στις δύο γλώσσες. Η τελική παρουσίαση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο. Για να γίνει η εμπειρία πιο αληθινή, οι μαθητές παράγουν επίσης αντικείμενα σχετικά με το παραμύθι, παρουσιάζουν το παραμύθι στη σκηνή και οργανώνουν μία έκθεση για το έργο.

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων