Ιστορίες Δημιουργικών Χαρτογραφήσεων Ιδεών

Βαθμός Δυσκολίας : Δύσκολο
  • Επίπεδο : Από 10 σε 19
  • Βασικές ικανότητες : Μαθηματικών / φυσικών επιστημών / τεχνολογίας και μηχανικής

    Μαθήματα : Γεωγραφία / Διαθεματικό πρόγραμμα / Εκπαίδευση Media / Ιστορία / Ιστορία του Πολιτισμού / Μαθηματικά/Γεωμετρία / Ξένες Γλώσσες / Πληροφορική/ΤΠΕ
Project Kit picture
Αυτό το πακέτο παρουσιάζει ένα έργο στο οποίο ζητείται από τους μαθητές να δημιουργήσουν μία συνεργατική ιστορία, χρησιμοποιώντας διάφορα media, προκειμένου να εξερευνήσουν ο ένας τον πολιτισμό και τη χώρα του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν επίσης να ανακαλύψουν πτυχές του δικού τους πολιτισμού, τις οποίες δεν είχαν ποτέ σκεφθεί προηγουμένως.

Η ιστορία μπορεί να σχεδιαστεί για να προσεγγίσει ορισμένες κάποιες δεξιότητες που βασίζονται στη λογοτεχνία και τη γλώσσα. Ωστόσο, είναι επίσης μία ευκαιρία για να παρουσιαστούν δημιουργικά τα αποτελέσματα των πειραμάτων και της έρευνας που έγινε σε άλλα μαθήματα – που ίσως ακόμα δεν αναμένονταν κατά το σχεδιασμό του έργου - όπως φυσική, γεωγραφία, ιστορία και μαθηματικά. Γιατί αυτά τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν μόνο μέσω χαρτών και διαγραμμάτων;

Έχοντας αυτή την προοπτική κατά νου, οι μαθητές συμφωνούν πρώτα σε ένα κοινό σενάριο και δημιουργούν χαρακτήρες που θα ταξιδέψουν στις χώρες τους. Για να το κάνουν αυτό χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία χαρτογράφησης ιδεών, προκειμένου να σκεφθούν και να σχηματίσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των χαρακτήρων με έναν αποτελεσματικό και περιεκτικό τρόπο.

Παράλληλα, συγκεντρώνουν γενικές πληροφορίες για τον πολιτισμό, τις χώρες και τις πόλεις των συνεργατών τους. Επίσης, ρωτούν τους συνεργάτες τους πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τον πολιτισμό και τα έθιμά τους, προκειμένου να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβείς.

Η τεχνική της χαρτογράφησης ιδεών χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το έργο, για να βοηθήσει τους μαθητές να συναρθρώσουν όλες τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν και να δημιουργήσουν την συνεργατική ιστορία τους.

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων