Εθελοντές για το κλίμα (Climate Volunteers)

Βαθμός Δυσκολίας : Εύκολο
  • Επίπεδο : Από 16 σε 19
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Μαθηματικών / φυσικών επιστημών / τεχνολογίας και μηχανικής / Μητρικής γλώσσας / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Βιολογία / Γεωγραφία / Γλώσσα και Λογοτεχνία / Ξένες Γλώσσες / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Πληροφορική/ΤΠΕ / Σπουδές Υγείας / Φυσικές Επιστήμες / Φυσική / Χημεία
Project Kit picture
Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας, απειλεί όλα τα έμβια όντα του πλανήτη. Το παρόν έργο επιδιώκει να αφυπνίσει με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτές. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως τη συμμετοχή σε συζητήσεις, την ανάληψη ευθυνών, την επικοινωνία, τη συλλογική εργασία, την ευσυνείδητη και αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών εργαλείων, την πολιτισμική κατανόηση και την επάρκεια σε ξένες γλώσσες.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων