Μετεωρολόγοι σε δράση

Βαθμός Δυσκολίας : Εύκολο
  • Επίπεδο : Από 8 σε 14
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Μητρικής γλώσσας / Ξένων γλωσσών / Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Βιολογία / Γλώσσα και Λογοτεχνία / Εκπαίδευση Media / Μαθηματικά/Γεωμετρία / Ξένες Γλώσσες / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Πληροφορική/ΤΠΕ / Πολιτότητα / Σπουδές Υγείας / Σχέδιο και Τεχνολογία / Τέχνες / Φυσικές Επιστήμες / Φυσική
Project Kit picture
Το πακέτο σχετίζεται με τις προβλέψεις καιρού που γίνονται συλλέγοντας όσα περισσότερα στοιχεία είναι δυνατόν για την τωρινή κατάσταση της ατμόσφαιρας (συγκεκριμένα τη θερμοκρασία, την υγρασία και τους ανέμους) και κατανοώντας τις ατμοσφαιρικές διαδικασίες (μέσω της μετεωρολογίας )προκειμένου να καθοριστεί πώς η ατμόσφαιρα θα εξελιχθεί στο μέλλον. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, οι μαθητές ερευνούν διαφορετικά είδη καιρού σε διάφορες χώρες, μελετούν την κλιματική αλλαγή και μαθαίνουν πώς να συλλέγουν και να αναλύουν πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Επιπλέον, μαθαίνουν πώς να προβλέπουν, να παρατηρούν και να εξηγούν τις αλλαγές του καιρού με δικά τους λόγια.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων