Δημοπρασία Μαγικών Καπέλων

Βαθμός Δυσκολίας : Εύκολο
  • Επίπεδο : Από 6 σε 14
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Μητρικής γλώσσας / Ξένων γλωσσών / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Γεωγραφία / Γλώσσα και Λογοτεχνία / Εκπαίδευση Media / Θέατρο / Ιστορία / Ιστορία του Πολιτισμού / Μαθηματικά/Γεωμετρία / Ξένες Γλώσσες / Πληροφορική/ΤΠΕ / Πολιτότητα / Σχέδιο και Τεχνολογία / Τέχνες
Project Kit picture
Αυτό το έργο στοχεύει στο να δείξει στους συμμετέχοντες πώς η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα έργο eTwinning και να προωθηθεί μέσα στην τάξη. Οι συμμετέχοντες φτιάχνουν ένα παραδοσιακό εθνικό καπέλο και το προωθούν σε μία δημοπρασία(το πακέτο και οι δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά και όχι μόνο για καπέλα αλλά και για άλλες παραδοσιακές φορεσιές ή σύμβολα).
Μέσα από τη δημιουργία αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χρήση της τεχνολογίας, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα προωθήσουν την Πολιτιστική Κληρονομιά στην τάξη και θα αναπτύξουν τη γραφή, τη συνεργασία και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων