Ρομπο- Κώδικας

Βαθμός Δυσκολίας : Δύσκολο
  • Επίπεδο : Από 10 σε 19
  • Βασικές ικανότητες : Μαθηματικών / φυσικών επιστημών / τεχνολογίας και μηχανικής / Ξένων γλωσσών / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Διαθεματικό πρόγραμμα / Μαθήματα Δημοτικού / Μαθηματικά/Γεωμετρία / Ξένες Γλώσσες / Πληροφορική/ΤΠΕ / Πολιτική / Σχέδιο και Τεχνολογία / Φυσική
Project Kit picture
To Robo-Code είναι ένα έργο STEM που εστιάζει στη Μηχανική και στην επιστήμη της Πληροφορικής αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της αντεστραμμένης τάξης για να βελτιώσει τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με τα τεχνολογικά προϊόντα (ρομπότ του Έντισον) καθώς και την κατανόηση του αντίχτυπου της Επιστήμης και της Μηχανικής στο σύγχρονο κόσμο μέσω της διαμοίρασης της γνώσης (κωδικοποίηση offline,δομές προγραμματιζόμενες από υπολογιστή) και της εφαρμογής της στην πράξη. Το Robo-Code στοχεύει στο να αξιοποιήσει στο έπακρο το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Λυκείου και επίσης στο να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές με τα ρομπότ και τις εφαρμογές Προγραμματισμού μέσα από πρακτικές δραστηριότητες. Για να επιτευχθεί αυτός ο διπλός στόχος, οι μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκουν τους μαθητές του Δημοτικού μέσα από τη μέθοδο της μικτής μάθησης με τη μορφή οπτικού υλικού (διαδικτυακές διαλέξεις για το ρομπότ του Έντισον, τη δομή του και τον προγραμματισμό με το EdScratch) το οποίο ετοιμάζουν οι ίδιοι. Συμπεριλαμβάνουν οδηγίες και αναρτούν το υλικό στο TWINSPACE σε ενότητες μαζί με δραστηριότητες για τους μαθητές του Δημοτικού για να τις κάνουν δια ζώσης ή διαδικτυακά , με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.

Η αντεστραμμένη τάξη είναι μια διδακτική προσέγγιση στην οποία οι παραδοσιακές δραστηριότητες της τάξης και οι δραστηριότητες αυτόνομης μάθησης αντιστρέφονται μέσα από τη χρήση προ-βιντεοσκοπημένων συνεδριών ή κειμένων και καθοδηγούμενων δραστηριοτήτων.

Η μικτή μάθηση είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει διαδικτυακά εκπαιδευτικά υλικά και ευκαιρίες για διαδικτυακή διάδραση με παραδοσιακές δια ζώσης μεθόδους διδασκαλίας.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων