Ανάλαβε δράση για το μέλλον

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 14 σε 16
  • Βασικές ικανότητες : Ξένων γλωσσών / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Γεωγραφία / Γλώσσα και Λογοτεχνία / Θέατρο / Μουσική / Ξένες Γλώσσες / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Πληροφορική/ΤΠΕ / Τέχνες / Φυσική / Χημεία
Project Kit picture
Η ρύπανση του περιβάλλοντος, όλων των μορφών, έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ίδιο το περιβάλλον αλλά και στην κοινωνία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 4,2 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 91% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα κρίνεται ακατάλληλη σύμφωνα με τα όρια που έχει θέσει ο ΠΟΥ. Είναι φανερό ότι πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα γι’ αυτή τη ραγδαία αύξηση της ρύπανσης. Κι αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα.
Μέσα από αυτό το έργο, οι μαθητές θα εκπαιδευτούν να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο- είτε αυτό είναι μέσα στην καθημερινή, προσωπική τους ζωή, είτε ως περιβαλλοντικοί επιστήμονες και εφευρέτες στο μέλλον

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων