Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 12 σε 18
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Μητρικής γλώσσας / Ξένων γλωσσών / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Γεωγραφία / Γλώσσα και Λογοτεχνία / Διαθεματικό πρόγραμμα / Ηθική / Ιστορία / Κοινωνικές Επιστήμες/ / Νομικά / Ξένες Γλώσσες / Πληροφορική/ΤΠΕ / Πολιτική / Πολιτότητα / Τεχνολογία
Project Kit picture
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) είναι ένα έγγραφο ορόσημο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το έγγραφο αυτό έχει συνταθεί από εκπροσώπους πολλών χωρών του κόσμου με διαφορετικά νομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και εκδόθηκε από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι, στις 10 Δεκεμβρίου 1948 (ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 217 Α) ως κοινό πρότυπο για τα επιτεύγματα όλων των λαών και όλων των εθνών. Ορίζει, για πρώτη φορά, ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται καθολικά και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 500 γλώσσες (ιστοσελίδα του ΟΗΕ).

Σε αυτό το πρόγραμμα, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη σημασία της. Οι μαθητές θα διερευνήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (και των παραβιάσεών τους) σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Θα αναλάβουν δράση δημιουργώντας έναν διεθνή σύλλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω του οποίου θα διεξάγουν ποικίλες δραστηριότητες όπως: προσκαλώντας ειδικούς στο σχολείο για να μιλήσουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα συνεργαστούν με άλλους οργανισμούς, θα συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες εθελοντισμού, θα ενημερώσουν άλλες τάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολλά άλλα.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων