Ένα βιβλίο την ημέρα την ανία την κάνει πέρα!

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 9 σε 19
  • Βασικές ικανότητες : Μητρικής γλώσσας / Ξένων γλωσσών / Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Γλώσσα και Λογοτεχνία / Διαθεματικό πρόγραμμα / Ξένες Γλώσσες / Τέχνες
Project Kit picture
“Δεν υπάρχουν μάλλον μέρες από την παιδική μας ηλικία που να τις ζήσαμε τόσο έντονα όσο αυτές που τις περάσαμε με το αγαπημένο μας βιβλίο.” – Marcel Proust

Οι δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο εργασίας επικεντρώνονται στη λογοτεχνία. Οι μαθητές θα εισαχθούν στην κλασσική ή σύγχρονη λογοτεχνία και θα συμμετάσχουν σε συνεργατικές δημιουργικές δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν συναισθηματικά και κοινωνικά. Οι μαθητές θα δουλέψουν σε μικτές ομάδες για να συζητήσουν, να ερμηνεύσουν και να σχολιάσουν διάφορα βιβλία και να συνεργαστούν σε δημιουργικές δραστηριότητες.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων