Η Φωνή σας μετράει!

Βαθμός Δυσκολίας : Εύκολο
  • Επίπεδο : Από 8 σε 15
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Μητρικής γλώσσας / Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή

    Μαθήματα : Διαθεματικό πρόγραμμα / Ηθική / Κοινωνικές Επιστήμες/ / Οικιακή Οικονομία και Οικολογία / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Πολιτική / Πολιτότητα / Τέχνες
Project Kit picture
Η προώθηση της ενεργού πολιτότητας θα πρέπει να ξεκινήσει στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Τα παιδιά, ως ενεργοί πολίτες, πρέπει να ενδιαφέρονται για τον τόπο που ζουν και να στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες των οποίων είναι μέλη. Τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή τους. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσουν σταδιακά μια αίσθηση αστικής κατανόησης και γίνονται υπεύθυνοι πολίτες. Οι δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο έργου επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, μαθαίνοντας για τα δικαιώματά τους και τις ευθύνες τους, φέρνοντας τους σε επαφή με άλλους και μαθαίνοντας πώς να σκέφτονται και να ενεργούν με σεβασμό στον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων