Ζώντας με Αρμονία!

Βαθμός Δυσκολίας : Εύκολο
  • Επίπεδο : Από 10 σε 15
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Μητρικής γλώσσας / Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή

    Μαθήματα : Διαθεματικό πρόγραμμα / Ηθική / Κοινωνικές Επιστήμες/ / Πολιτότητα / Τέχνες
Project Kit picture
Η σχολική εκπαίδευση δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στις δεξιότητες και τις γνώσεις που κερδίζουν οι μαθητές, αλλά και στον χαρακτήρα τους και στο είδος του ατόμου που θα γίνουν. Οι δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο εργασίας επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους μαθητές να διερευνήσουν αξίες όπως η φροντίδα και η συμπόνια, ο σεβασμός, η ευθύνη, η κατανόηση, η ανεκτικότητα, η ένταξη, η ειρήνη, η ενότητα, η αγάπη και η συγχώρεση και η εφαρμογή τους στην καθημερινή τους ζωή. Μέσα από τη συνεργασία τους, οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτές οι αξίες μπορούν να οδηγήσουν σε μια αρμονική διαβίωση, εάν τις εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων