Καλύτερα ασφαλείς παρά να μετανιώνουμε

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 13 σε 16
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Μαθηματικών / φυσικών επιστημών / τεχνολογίας και μηχανικής / Μητρικής γλώσσας / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Κοινωνικές Επιστήμες/ / Ξένες Γλώσσες / Πληροφορική/ΤΠΕ / Πολιτότητα
Project Kit picture
Τόσο εντός όσο και εκτός των σχολείων μας, χρησιμοποιούμε όλοι τις ΤΠΕ. Τις χρησιμοποιούμε για να δημοσιεύουμε μηνύματα, να γράφουμε blogs, να δημιουργούμε slideshows, να μοιράζουμε φωτογραφίες, να παράγουμε βίντεο, να διεξάγουμε έρευνες, να γράφουμε email κλπ. Αλλά γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο με ασφάλεια; Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο στα σχολεία μας.
Σε αυτό το πακέτο εργασίας οι μαθητές θα μάθουν για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, θα διερευνήσουν αυτά τα θέματα, θα κάνουν σφυγμομέτρηση στους συνομηλίκους τους για να ανακαλύψουν τις πρακτικές τους, θα παράγουν αποτελέσματα για ό, τι ανακάλυψαν και θα προσπαθήσουν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων