Κώδικας: η νέα γνώση του 21ου Αιώνα

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 13 σε 17
  • Βασικές ικανότητες : Επιχειρηματικότητα / Μαθηματικών / φυσικών επιστημών / τεχνολογίας και μηχανικής / Μητρικής γλώσσας / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Βιολογία / Γλώσσα και Λογοτεχνία / Διαθεματικό πρόγραμμα / Μαθηματικά/Γεωμετρία / Ξένες Γλώσσες / Πληροφορική/ΤΠΕ / Πολιτότητα / Σχέδιο και Τεχνολογία / Τεχνολογία / Φυσική / Χημεία
Project Kit picture
Σήμερα, λόγω της Τετάρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (RI4), αντιμετωπίζουμε τεράστιες αλλαγές σε πολλές πτυχές της ζωής μας, δηλαδή κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κατά συνέπεια στην αγορά εργασίας.

Σε όλες αυτές τις τεράστιες αλλαγές η κωδικοποίηση θεωρείται μια νέα γνώση που θα είναι εξίσου σημαντική με τη γραφή και την ανάγνωση. Επομένως, δεν θα πρέπει να θεωρούμε την κωδικοποίηση μόνο ως μια νέα τάση στην Εκπαίδευση, αλλά πραγματικά πρέπει, και πολλές μελέτες δείχνουν πόσο σημαντική είναι στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των σπουδαστών στην κριτική και υπολογιστική σκέψη, να δημιουργήσουμε τα πλέον προσαρμόσιμα και κατάλληλα εκπαιδευτικά πλαίσια για να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν νέες τρόπους επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας τη κωδικοποίηση ως πλαίσιο για την ανάπτυξη άλλων σημαντικών ικανοτήτων.

Όλα αυτά πρέπει να είναι η ώθηση ώστε να αλλάξουν τα σχολεία και να προσφέρουν νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις στους μαθητές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις.

Αυτό το πακέτο έργου στοχεύει στο να δώσει ένα ευρύ πλαίσιο που θα σας βοηθήσει να ορίσετε και να προετοιμάσετε ένα έργο eTwinning που περιλαμβάνει κωδικοποίηση για την προώθηση της Υπολογιστικής Σκέψης.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων