Η φύση είναι η κουλτούρα μου

Βαθμός Δυσκολίας : Εύκολο
  • Επίπεδο : Από 4 σε 7
  • Βασικές ικανότητες : Μαθηματικών / φυσικών επιστημών / τεχνολογίας και μηχανικής / Μητρικής γλώσσας / Ξένων γλωσσών / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Διαθεματικό πρόγραμμα / Μαθήματα Δημοτικού / Μαθήματα Νηπιαγωγείου / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Τέχνες / Τεχνολογία / Φυσικές Επιστήμες / Φυσική Αγωγή
Project Kit picture
Η δημιουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρώιμη Εκπαίδευση αναπτύσσεται, διατηρώντας την καλά μελετημένη ισορροπία μεταξύ των ευκαιριών του ψηφιακού κόσμου και της έμπνευσης που προέρχεται από τον πολιτισμό και τη φύση.

Σε αυτό το πακέτο οι μαθητές μαθαίνουν, παίζουν και συνεργάζονται συνδεδεμένοι με τη φύση και το περιβάλλον τους. Οι δραστηριότητες του έργου τους επιτρέπουν να εξερευνήσουν το περιβάλλον, να δημιουργήσουν, να χρησιμοποιήσουν πόρους ΤΠΕ και - τι είναι το πιο σημαντικό - να απολαύσουν τον τόπο που ζουν.

Ο υπαίθριος χώρος δεν είναι πλέον μόνο για αναψυχή - είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων