Τα κορίτσια παίζουν με κούκλες, τα αγόρια με αυτοκινητάκια;

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 12 σε 14
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Μαθηματικών / φυσικών επιστημών / τεχνολογίας και μηχανικής / Μητρικής γλώσσας / Ξένων γλωσσών / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Γλώσσα και Λογοτεχνία / Ηθική / Ιστορία / Κοινωνικές Επιστήμες/ / Μαθηματικά/Γεωμετρία / Ξένες Γλώσσες / Πληροφορική/ΤΠΕ / Πολιτότητα
Project Kit picture
Εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων: μελετάμε τα στερεότυπα και τις στάσεις που σχετίζονται με το φύλο, εξετάζουμε πώς εκπροσωπείται το φύλο στις διάφορες γλώσσες (γλωσσική εκπαίδευση), συζητάμε τις εμπειρίες των μαθητών και διερευνάμε την περιβάλλουσα κοινότητα: Πώς παρουσιάζονται οι ρόλοι των δύο φύλων στο σπίτι, στο σχολείο και δουλειά?
Βάσει των στόχων της ΕΕ και του ΟΗΕ να προωθήσει την ισότητα μεταξύ των φύλων (Ατζέντα 2030).
Οι σπουδαστές μελετούν και κάνουν παρατηρήσεις στο περιβάλλον τους σε σχέση με τους διαφορετικούς ρόλους των κοριτσιών και των αγοριών, των γυναικών και των ανδρών. Αντανακλούν τις δικές τους στάσεις και προκαταλήψεις. Συγκρίνουν τις παρατηρήσεις τους με τους μαθητές-εταίρους τους και συζητούν θέματα όπως η ανατροφή, η εκπαίδευση και οι θέσεις εργασίας από την οπτική του φύλου σε διάφορα θέματα σε όλο το πρόγραμμα σπουδών.
Η διδασκαλία και η εκμάθηση γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε δύο γλώσσες χρησιμοποιώντας τη συν-διδασκαλία ή / και το CLIL.

Γνωριμία εταίρων Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Εισαγωγή

Προβολή περισσότερων

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων