Οι ιστορίες ενώνουν

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 4 σε 12
  • Βασικές ικανότητες : Ξένων γλωσσών / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Γεωγραφία / Γλώσσα και Λογοτεχνία / Διαθεματικό πρόγραμμα / Ιστορία / Ξένες Γλώσσες
Project Kit picture
Οι δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο έργου εστιάζουν στην αφήγηση. Το πακέτο έργου στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής, ομιλίας και παρουσίασης των μαθητών. Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προωθούν τη συνεργατική μάθηση. Οι μαθητές μαθαίνουν τα παραδοσιακά παραμύθια των συνεργατών τους και τις συγκρίνουν με παραμύθια από τη χώρα τους. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους και τη φαντασία τους και εμπνέουν ο ένας τον άλλο να διαβάζουν και να γράφουν. Δημιουργούν φανταστικές ιστορίες σε συνεργασία. Μαθαίνουν πώς να οργανώνουν τα γεγονότα σε μια ιστορία με έναν ουσιαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο. Δημιουργούν δραστηριότητες ρόλων με βάση τις ιστορίες που έχουν γράψει. Οι δραστηριότητες σε αυτήν την εργαλειοθήκη βασίζονται σε έργα eTwinning σχετικά με την αφήγηση ιστοριών.

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων