ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 16 σε 19
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Ξένων γλωσσών / Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Γεωγραφία / Γλώσσα και Λογοτεχνία / Ηθική / Θέατρο / Ιστορία / Ξένες Γλώσσες / Τέχνες
Project Kit picture
Οι δραστηριότητες σε αυτή την εργαλειοθήκη επικεντρώνονται στο θέμα της μετανάστευσης. Οι μαθητές εξετάζουν την ιστορία της μετανάστευσης και τη συγκρίνουν με τα πρότυπα μετανάστευσης της σημερινής Ευρώπης. Αναλύουν την ιστορία και τη λογοτεχνία για να δουν τα σημερινά γεγονότα στη σωστή τους διάσταση και στο ιστορικό και διεθνές πλαίσιο. Μαθαίνουν τους λόγους για τους οποίους οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους. Αποκτούν καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών μπαίνοντας στη θέση τους. Κερδίζουν μια βαθύτερη γνώση και μια καλύτερη κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι μετανάστης ή πρόσφυγας. Οι δραστηριότητες σε αυτή την εργαλειοθήκη βασίζονται σε έργα eTwinning σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων