Κάντε με Ευρωπαίο

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 12 σε 15
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Επιχειρηματικότητα / Ξένων γλωσσών / Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Ευρωπαϊκές Σπουδές / Ηθική / Ιστορία / Ξένες Γλώσσες / Πολιτική / Πολιτότητα
Project Kit picture
Οι δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο έργου επικεντρώνονται στις ευρωπαϊκές αξίες και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι μαθητές μαθαίνουν για τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και κράτος δικαίου. Μαθαίνουν ότι αυτές οι αξίες ενώνουν όλα τα κράτη μέλη και ότι μια χώρα που δεν αναγνωρίζει αυτές τις αξίες δεν μπορεί να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μαθητές διερευνούν την εθνική τους ταυτότητα, γνωρίζουν διαφορετικά έθνη που οικοδομούν την ευρωπαϊκή κοινότητα και αναπτύσσουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα στο σύνολό της. Μαθαίνουν να εκτιμούν την ποικιλομορφία της ζωής στην Ευρώπη. Κατανοούν και σέβονται το γεγονός ότι η ζωή στην Ευρώπη είναι πολιτιστικά διαφορετική και ότι διαφορετικοί άνθρωποι φέρνουν διαφορετικές αξίες στην ευρωπαϊκή κοινότητα καθιστώντας την έτσι πιο ισχυρή. Μαθαίνουν για τις δεσμεύσεις τους και βρίσκουν ιδέες για το πώς οι ίδιοι και η χώρα τους μπορούν να συνεισφέρουν για να καταστεί η ευρωπαϊκή κοινότητα ένα καλύτερο μέρος για να ζήσουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Διερευνούν τι και πώς κάθε χώρα μέλος μπορεί να συνεισφέρει σε μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Οι δραστηριότητες σε αυτή την εργαλειοθήκη βασίζονται σε έργα eTwinning για την Ευρώπη.

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων