Από το STEM στο STEAM

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 4 σε 12
  • Βασικές ικανότητες : Μαθηματικών / φυσικών επιστημών / τεχνολογίας και μηχανικής / Ξένων γλωσσών / Ψηφιακή

    Μαθήματα : Μαθηματικά/Γεωμετρία / Ξένες Γλώσσες / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Τέχνες / Φυσικές Επιστήμες / Φυσική / Χημεία
Project Kit picture
Οι δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο έργου επικεντρώνονται στα θέματα STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) καθώς και στις Τέχνες, Γλώσσες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Το πακέτο έργου στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Η ενεργητική μάθηση στα θέματα STEAM οδηγεί στην ενίσχυση της καινοτομίας, της φαντασίας και της δημιουργικότητας με τους μαθητές. Η συμμετοχή σε διαθεματικά και διεπιστημονικά σχέδια επιτρέπει στους μαθητές να σκέφτονται έξω από το κουτί και να δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών κλάδων. Με τη συμμετοχή στις δραστηριότητες STEAM, είναι πιο προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις στις μελλοντικές θέσεις εργασίας και σταδιοδρομίας τους. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να πειραματιστούν με πραγματικά αντικείμενα , να σχεδιάσουν και να επανασχεδιάσουν νέα προϊόντα. Οι δραστηριότητες σε αυτή την εφαρμογή βασίζονται σε έργα eTwinning σχετικά με το STEM και το STEAM.

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων