Η τέχνη της κοινής χρήσης - η κοινή χρήση της τέχνης

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
Project Kit picture
Οι μαθητές μαθαίνουν για τους διάφορους τύπους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την αξιοποίηση περιεχομένου με άδεια χρήσης Creative Commons. Μαθαίνουν πώς μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του δημιουργού με τον κατάλληλο τρόπο.
Στο έργο αυτό, οι συμμετέχοντες επαναχρησιμοποιούν και προσαρμόζουν τα έργα τέχνης με δημιουργικό τρόπο. Ταυτόχρονα, ανακαλύπτουν την πολιτιστική κληρονομιά του σχολείου που συνεργάζονται.

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων