Μια μέρα για την Οικογένεια

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
Project Kit picture
Καθημερινή ζωή στις ευρωπαϊκές οικογένειες: Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τα πράγματα είναι δύσκολα για πολλές οικογένειες, επειδή οι γονείς και τα παιδιά πρέπει να ισορροπήσουν το νοικοκυριό, το σχολείο και τη δουλειά καθώς και διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. Οι γονείς διεκδικούν την επαγγελματική τους ζωή, οι μητέρες ή οι πατέρες μπορεί να είναι μόνοι γονείς και πολλά παιδιά φροντίζονται από άλλους για πολλές ώρες. Συχνά μένει ελάχιστος χρόνος το βράδυ για οικογενειακές δραστηριότητες. Συνεπώς, είναι σημαντικό να σχεδιάζεται και να οργανώνεται ο οικογενειακός χρόνος το σαββατοκύριακο - αλλά πώς;

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων