Σουηδία

  • 2792

    Έργα
  • 8942

    Καθηγητές
  • 3042

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

Anna Niklasson

Stodeneskolan Σουηδία
ambassador picture

Annie Bergh

Grundskoleförvaltningens IT-enhet Σουηδία
ambassador picture

Björn Broberg

Mediapoolen Borås Σουηδία
ambassador picture

Björn Broberg

Europagymnasiet Σουηδία
ambassador picture

Cecilia Manfredsson

Brattebergsskolan Σουηδία
ambassador picture

Elisabeth Lindström

Ursviksskolan Σουηδία
ambassador picture

Fredrik Ekstedt

Thoren Innovation School Σουηδία
ambassador picture

Georgia Wilhelmsson

Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Σουηδία
ambassador picture

Jasmine Klang Ebeling

Österaker gymnasium Σουηδία
ambassador picture

Karin Ceder

Böle förskola Σουηδία
ambassador picture

Karl Malbert

Mediapoolen Borås Σουηδία
ambassador picture

Magdalena Kågström

Skellefteå kommun Σουηδία
ambassador picture

Natasa Kolarevic

Karlbergs skola Σουηδία
ambassador picture

rickard hagerberg

It-gymnasiet Göteborg Σουηδία
ambassador picture

Sofia Bürger

Lillåns skola F-6 Σουηδία

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

Universitets- och högskolerådet.

(The Swedish Council for Higher Education)
Contact: Jenny Nordqvist: jenny.nordqvist@uhr.se
National eTwinning website: http://www.utbyten.se