Σλοβακία

  • 8207

    Έργα
  • 9156

    Καθηγητές
  • 2919

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

Alena Píšová

Základná škola SNP Horná Ždaňa Σλοβακία
ambassador picture

Alexandra Gábor, Mgr.

Súkromná Základná Umelecká Škola Sylvie Czafrangóovej Σλοβακία
ambassador picture

Anna Bardzaková

Základná škola Okružná 17 Michalovce Σλοβακία
ambassador picture

Anna Veľochová

Základná škola P.K.Hostinského Σλοβακία
ambassador picture

Darina Kovaličová

Stredná odborná škola ekonomická Σλοβακία
ambassador picture

Dušan Dírer

Gymnázium v Ružomberku Σλοβακία
ambassador picture

Gabriela Krížovská

Základná škola s materskou školou Jarná Σλοβακία
ambassador picture

Gabriela Turčanová

Základná škola Jána Vojtecha Šimka Σλοβακία
ambassador picture

Ivana Čepová

ZŠ, Dargovských hrdinov 19 Σλοβακία
ambassador picture

Ivana Šoltésová

ZŠ Štefana Šmálika, Tvrdošín Σλοβακία
ambassador picture

Jana Kostialikova

Primary school Mednanska, Ilava Σλοβακία
ambassador picture

Kamila Bažíková

Obchodná akadémia, Račianska 107 Σλοβακία
ambassador picture

Katarína Hvizdová

Základná škola Ul. karpatská Σλοβακία
ambassador picture

Kornélia Lohyňová

Hotelová akadémia, Bratislava Σλοβακία
ambassador picture

Marcel Prievozník

Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina Σλοβακία
ambassador picture

Martina Vinjarová

Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča Σλοβακία
ambassador picture

Romana Galambošová

Základná škola, Hlavná 24, Dubová Σλοβακία
ambassador picture

Silvia Malegová

Základná škola, Ulica. P. Dobšinského, Prievidza Σλοβακία
ambassador picture

Sona Sosenkova

ZŠ Wolkerova 10, Bardejov Σλοβακία
ambassador picture

Zuzana Christozova

Spojená škola Martin Σλοβακία
ambassador picture

Zuzana Mészárosová

Obchodná akadémia Levice Σλοβακία
ambassador picture

Zuzana Peternai

Gymnázium P.Pázmáňa s VJM Σλοβακία

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

University of Zilina

Επικοινωνία: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova: lubica.sokolikova@uniza.sk
Ιστοσελίδα: http://www.etwinning.sk