Πολωνία

  • 26962

    Έργα
  • 57422

    Καθηγητές
  • 16315

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

Adam Stepinski

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Πολωνία
ambassador picture

Agata Górkowa

Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Twardogórze Πολωνία
ambassador picture

Agnieszka Anisimowicz

LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie Πολωνία
ambassador picture

Agnieszka Ogiegło

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku Πολωνία
ambassador picture

Agnieszka Pietnoczka

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku Πολωνία
ambassador picture

Agnieszka Pietnoczka

Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku Πολωνία
ambassador picture

Agnieszka Szeliga

Szkoła Podstawowa nr 26 w Łodzi Πολωνία
ambassador picture

Alina Wujcik

Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi Πολωνία
ambassador picture

Alina Wujcik

Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" w Łodzi Πολωνία
ambassador picture

Aneta Szadziewska

Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie Πολωνία
ambassador picture

Aneta Szadziewska

Gimnazjum nr 3 w Lublinie Πολωνία
ambassador picture

Aneta Wilk

Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni Πολωνία
ambassador picture

Anna Bowtruczuk

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce Πολωνία
ambassador picture

Anna Bowtruczuk

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce Πολωνία
ambassador picture

Anna Dziubek

Przedszkole nr 15 we Wrocławiu Πολωνία
ambassador picture

Anna Głogowska-Frączek

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali Πολωνία
ambassador picture

Anna Krzyżanowska

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu Πολωνία
ambassador picture

Anna Mazur

Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Πολωνία
ambassador picture

Anna Stanisławczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku Πολωνία
ambassador picture

Anna Szeląg

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu Πολωνία
ambassador picture

Anna Urbasik

Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdrój Πολωνία
ambassador picture

Anna Łukomska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Śniadeckiego w Żninie Πολωνία
ambassador picture

Barbara Jaworska

Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku Πολωνία
ambassador picture

Barbara Nsir

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi Πολωνία
ambassador picture

Barbara Nsir

Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu Πολωνία
ambassador picture

Barbara Pilas

Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi Πολωνία
ambassador picture

Bozena Kubica

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach Πολωνία
ambassador picture

Bożena Koronowicz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie Πολωνία
ambassador picture

Bronisława Niespor

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu Πολωνία
ambassador picture

Bronisława Niespor

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji Πολωνία
ambassador picture

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa w Jazowsku Πολωνία
ambassador picture

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa w Jazowsku Πολωνία
ambassador picture

Dagmara Szczecińska

Publiczne Przedszkole w Nowej Soli Πολωνία
ambassador picture

Dorota Deroń

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu Πολωνία
ambassador picture

Edyta Bieniek

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy Πολωνία
ambassador picture

Edyta Borowicz-Czuchryta

Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie Πολωνία
ambassador picture

Edyta Borowicz-Czuchryta

Publiczne Gimnazjum w Niedźwiadzie Πολωνία
ambassador picture

Edyta Borowicz-Czuchryta

Gimnazjum w Skrobowie im.gen.bryg. Jana Kiwerskiego ps."Oliwa" w Lubartowie Πολωνία
ambassador picture

Edyta Imos

Szkoła Podstawowa w Szarowie Πολωνία
ambassador picture

Ewa Flis-Gudalewicz

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie Πολωνία
ambassador picture

Izabela Krzak-Borkowska

Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach Πολωνία
ambassador picture

Jacek Mielcarek

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym Πολωνία
ambassador picture

Jan Bielecki

I Liceum Ogólnokształcace im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Πολωνία
ambassador picture

Joanna Krzemińska

Liceum MIKRON w Łodzi Πολωνία
ambassador picture

Joanna Lisiecka - Kabat

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim Πολωνία
ambassador picture

Joanna Soltysiak Gürpınar

Szkoła Podstawowa nr 35 Πολωνία
ambassador picture

Joanna Soltysiak Gürpınar

Przedszkole Miejskie nr 9 im. Doroty Gellner Πολωνία
ambassador picture

Joanna Wałach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Πολωνία
ambassador picture

Jowita Królikowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu Πολωνία
ambassador picture

Justyna Babiarz-Furmanek

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu Πολωνία
ambassador picture

Justyna Gejdel

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku Πολωνία
ambassador picture

Kamil Matras

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze Πολωνία
ambassador picture

Karolina Szurek

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie Πολωνία
ambassador picture

Katarzyna Polak

Szkoła Podstawowa nr 42 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku Πολωνία
ambassador picture

Katarzyna Ratkowska

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie Πολωνία
ambassador picture

Katarzyna Siwczak

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku Πολωνία
ambassador picture

Katarzyna Sopolińska

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu Πολωνία
ambassador picture

Katarzyna Stępczyńska

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu Πολωνία
ambassador picture

Katarzyna Zawiła-Dudzik

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach Πολωνία
ambassador picture

Lilla Poncyliusz-Guranowska

Szkoła Podstawowa nr 6 w Pruszkowie Πολωνία
ambassador picture

Ludmiła Makoviychuk

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą Πολωνία
ambassador picture

Magdalena Bochman

Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej Πολωνία
ambassador picture

Magdalena Bochman

Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej Πολωνία
ambassador picture

Magdalena Goc

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach Πολωνία
ambassador picture

Magdalena Madej

Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej Πολωνία
ambassador picture

Magdalena Tomasik

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie Πολωνία
ambassador picture

Magdalena Tucka

Szkoła Podstawowa nr 86 imienia profesora Jerzego Sampa w Gdańsku Πολωνία
ambassador picture

Marcin Hoscilowicz

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Πολωνία
ambassador picture

Marcin Hoscilowicz

III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach Πολωνία
ambassador picture

Marek Fularz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni Πολωνία
ambassador picture

Maria Pirecka

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie Πολωνία
ambassador picture

Mariola Chodakowska-Malkiewicz

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Πολωνία
ambassador picture

Marzena Cieslik

Przedszkole Miejskie nr 4 w Kraśniku Πολωνία
ambassador picture

Małgorzata Garkowska

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny Πολωνία
ambassador picture

Małgorzata Garkowska

Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu Πολωνία
ambassador picture

Małgorzata Kostian

Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie Πολωνία
ambassador picture

Małgorzata Woźniak

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie Πολωνία
ambassador picture

Małgorzata Łaska

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie Πολωνία
ambassador picture

Michał Siwkowski

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie Πολωνία
ambassador picture

Miroslaw Kwiatkowski

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Πολωνία
ambassador picture

Mirosława Dyka-Płonka

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach Πολωνία
ambassador picture

Monika Imos

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju Πολωνία
ambassador picture

Monika Mojsiejonek

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze Πολωνία
ambassador picture

Piotr Krzysztoforski

Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Alwerni Πολωνία
ambassador picture

Tomasz Ordza

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce Πολωνία
ambassador picture

Waldemar Tomala

II Liceum Ogólnokształcące im Jana Śniadeckiego w Kielcach Πολωνία
ambassador picture

Łukasz Kamiński

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku Πολωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

Foundation for the Development of the Education System

Επικοινωνία: Paweł Czapliński: pczaplinski@frse.org.pl, etwinning@frse.org.pl
Ιστοσελίδα: http://www.etwinning.pl