Μάλτα

  • 1524

    Έργα
  • 2809

    Καθηγητές
  • 252

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

Alexia Baldacchino

Giovanni Curmi Higher Secondary School Μάλτα
ambassador picture

Antonella Giles

Directorate for Digital Literacy & Transversal Skills Μάλτα
ambassador picture

Daniela Vassallo

Gozo College Rabat Primary Μάλτα
ambassador picture

Maria Antoinette Magro

San Gorg Preca College, Hamrun GP Primary Μάλτα
ambassador picture

Mariella Zahra

St Ignatius College, Ħandaq Middle School Μάλτα
ambassador picture

Mario Xerri

Gozo College Middle School Μάλτα
ambassador picture

Nathalie Scerri

St.Theresa Girls' School Μάλτα
ambassador picture

Romina Baldacchino

St.Thomas More College Marsaskala Primary Μάλτα
ambassador picture

Tania Formosa

Directorate for Digital Literacy & Transversal Skills Μάλτα

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

Rose-anne Camilleri

eTwinning Coordinator
Επικοινωνία: etwinning@ilearn.edu.mt
+356 2598 2150/2805
Ιστοσελίδα: http://etwinning.skola.edu.mt