Μάλτα

  • 1304

    Έργα
  • 2361

    Καθηγητές
  • 232

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

Alexia Baldacchino

Giovanni Curmi Higher Secondary School Μάλτα
ambassador picture

Antonella Giles

e-Learning Centre Μάλτα
ambassador picture

Daniela Vassallo

Victoria Primary School/ Happy School Μάλτα
ambassador picture

Gabriella Govus

St Catherine's High School Μάλτα
ambassador picture

Maria Antoinette Magro

San Gorg Preca College, Hamrun GP Primary Μάλτα
ambassador picture

Mariella Zahra

St Ignatius College, Ħandaq Middle School Μάλτα
ambassador picture

Mariella Zahra

St.Ignatius College, Handaq Secondary School Μάλτα
ambassador picture

Mario Xerri

Gozo College, Girls' Secondary School Μάλτα
ambassador picture

Nathalie Scerri

St.Theresa Girls' School Μάλτα
ambassador picture

Romina Baldacchino

St.Thomas More College Marsaskala Primary Μάλτα
ambassador picture

Tania Formosa

e-Learning Centre Μάλτα

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

Directorate for Quality and Standards in Education

Department of eLearning
Contact: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo: etwinning@ilearn.edu.mt
National eTwinning website: http://etwinning.skola.edu.mt