Λετονία

  • 2895

    Έργα
  • 5865

    Καθηγητές
  • 1110

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

Anna Beļska

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija Λετονία
ambassador picture

Edgars Bajaruns

Siguldas pilsētas vidusskola Λετονία
ambassador picture

Edīte Sarva

eTwinning National Support Service (Latvia) Λετονία
ambassador picture

Gunita Pugeja

Balvu pamatskola Λετονία
ambassador picture

Ilze Veidmane

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" Λετονία
ambassador picture

Ilze Šmate

Sērmūkšu pamatskola (Slēgta) Λετονία
ambassador picture

Inese Zvaigznone

Dobeles 1. vidusskola Λετονία
ambassador picture

Ināra Vimba

Siguldas pilsētas vidusskola Λετονία
ambassador picture

Irina Soloncuka

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola Λετονία
ambassador picture

Iveta Milta

Dundagas vidusskola Λετονία
ambassador picture

Ivita Saldava

Jelgavas 4. vidusskola Λετονία
ambassador picture

Kristīna Bernāne

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" Λετονία
ambassador picture

Kristīne Gereiša

Tukuma 2. vidusskola Λετονία
ambassador picture

Liene Millere

Majoru vidusskola Λετονία
ambassador picture

Līga Kraukle

Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs Λετονία
ambassador picture

Natālija Karpenko

Daugavpils Saskaņas pamatskola Λετονία
ambassador picture

Oskars Kaulēns

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija Λετονία
ambassador picture

Tanja Gvozdeva

BJC Rīgas Skolēnu pils Λετονία

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

(Agency for International Program for Youth)
Επικοινωνία: Kristaps Auzāns kristaps.auzans@jaunatne.gov.lv, info@etwinning.lv
Ιστοσελίδα: http://www.etwinning.lv