Δανία

  • 2008

    Έργα
  • 7011

    Καθηγητές
  • 1903

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

Alexander Nielsen

UCN-Læreruddannelsen Aalborg Δανία
ambassador picture

Ann Katrine Stendahl Rannestad

Skoleforvaltningen Aalborg Kommune Δανία
ambassador picture

Birgitte Herrmann

Vestskolen, afd. Vestermark Δανία
ambassador picture

Kadér Maikal

Langkaer Gymnasium STX, HF, IB World School Δανία
ambassador picture

Karina Tougaard Poulsen

Børnehuset Bjørnen Δανία
ambassador picture

Kasper Madsen

Klynge BH1 Δανία
ambassador picture

Lene Yang

Herskind Skole og Børnehus Δανία
ambassador picture

Lisbeth Bank-Kodal

Sønderrisskolen Aura Δανία
ambassador picture

Lonnie Laugaard Rasmussen

Skrillingeskolen Δανία
ambassador picture

Marie Louise Petersen

Trongårdsskolen Δανία
ambassador picture

Niels Landrock

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Horsens afd. Δανία
ambassador picture

Tine Lund

Thyborøn Skole Δανία

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

eTwinning National Support Danmark

STIL, Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet
Επικοινωνία: Claus Berg & Mads Sode, etwinning@stil.dk
Ιστοσελίδα: etwinning.emu.dk;facebook.com/etwinning.dk;twitter.com/etwinningdk