Δανία

  • 2186

    Έργα
  • 7451

    Καθηγητές
  • 1893

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

Alexander Nielsen

UCN-Læreruddannelsen Aalborg Δανία
ambassador picture

Ann Katrine Stendahl Rannestad

Skoleforvaltningen Aalborg Kommune Δανία
ambassador picture

Birgitte Herrmann

Vestskolen, afd. Vestermark Δανία
ambassador picture

Ellen Burkarl

Parkskolen Δανία
ambassador picture

joakim rasmussen

Holluf Pile - Tingkær, Børnehuset Ællingen Δανία
ambassador picture

Kadér Maikal

Aarhus Gymnasium - Tilst Δανία
ambassador picture

Karina Tougaard Poulsen

Børnehuset Bjørnen Δανία
ambassador picture

Kasper Madsen

Børnehuset Grostedet Δανία
ambassador picture

Lene Yang

Herskind Skole og Børnehus Δανία
ambassador picture

Lisbeth Bank-Kodal

Auraskolen, Afd. Sønderris Δανία
ambassador picture

Lonnie Laugaard Rasmussen

Pilehaveskolen Δανία
ambassador picture

Marie Louise Petersen

Trongårdsskolen Δανία
ambassador picture

Niels Landrock

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Horsens afd. Δανία
ambassador picture

Tine Lund

Thyborøn Skole Δανία

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

eTwinning National Support Danmark

STIL, Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet
Επικοινωνία: Claus Berg & Mads Sode, etwinning@stil.dk
Ιστοσελίδα: etwinning.emu.dk;facebook.com/etwinning.dk;twitter.com/etwinningdk