Βουλγαρία

  • 4718

    Έργα
  • 7397

    Καθηγητές
  • 2893

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

dipl.eng. Antoaneta Sendova

"Kapitan Petko voivoda" Vocational school of Electrical engineering and Electronics Βουλγαρία
ambassador picture

Elena Lazarova

35 SOU ''Dobri Voinikov'' Βουλγαρία
ambassador picture

Evgeniya Tsvetanova

kindergarden 25"Brothers Grim" Βουλγαρία
ambassador picture

Gergana Petrova

PMG "Acad. Boyan Petkanchin" - Haskovo Βουλγαρία
ambassador picture

Goritsa Lazarova

High Vocational School of Transport Βουλγαρία
ambassador picture

Irena Raykova

137 SOU "Angel Kanchev" Βουλγαρία
ambassador picture

Maya Kyulevchieva

Ivan Vazov Language School Βουλγαρία
ambassador picture

Milena Tsaneva

Основно училище "Отец Паисий" Βουλγαρία
ambassador picture

Nadya Stankova

СУ "Св.Св.Кирил и Методий" Βουλγαρία
ambassador picture

Rositsa Dimova

137 SOU "Angel Kanchev" Βουλγαρία
ambassador picture

Svetlana Varbanova

Finanz-Wirtschaftsgymnasium Vassil Levski Βουλγαρία
ambassador picture

Teodora Valova

kindergarten N2 "Unsko vastanie" Βουλγαρία
ambassador picture

Teodora Valova

University of Veliko Tarnovo "St. st. Ciril and Methodius" Βουλγαρία
ambassador picture

Tsvetanka Todorova

"Tsar Simeon Veliki" Secondary School Βουλγαρία
ambassador picture

Tsvetelena Taralova

88 School Βουλγαρία
ambassador picture

Valentina Marinova

Vasil Levski Secondary School Βουλγαρία

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

Център за развитие на човешките ресурси

(Human Resource Development Centre)
Contact:Milena Karaangova: mkaraangova@hrdc.bg
National eTwinning website: http://etwinning.hrdc.bg