Βουλγαρία

  • 5222

    Έργα
  • 7893

    Καθηγητές
  • 2524

    Σχολεία

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της χώρας

Ένας καλός πρεσβευτής είναι ενθουσιώδης για την εργασία που κάνει. Έχει κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή ενός eTwinning έργου και είναι πρόθυμος να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με άλλους.

ambassador picture

dipl.eng. Antoaneta Sendova

"Kapitan Petko voivoda" Vocational school of Electrical engineering and Electronics Βουλγαρία
ambassador picture

Evgeniya Tsvetanova

kindergarden 25"Brothers Grim" Βουλγαρία
ambassador picture

Gergana Petrova

PMG "Acad. Boyan Petkanchin" - Haskovo Βουλγαρία
ambassador picture

Goritsa Lazarova

High Vocational School of Transport Βουλγαρία
ambassador picture

Irena Raykova

137 Secondary School “Angel Kanchev” Βουλγαρία
ambassador picture

Maya Kyulevchieva

Ivan Vazov Language School Βουλγαρία
ambassador picture

Nadya Stankova

СУ "Св.Св.Кирил и Методий" Βουλγαρία
ambassador picture

Rositsa Dimova

137 Secondary School “Angel Kanchev” Βουλγαρία
ambassador picture

Svetlana Varbanova

Financial High School "Vasil Levski" Βουλγαρία
ambassador picture

Teodora Valova

kindergarten N2 "Unsko vastanie" Βουλγαρία
ambassador picture

Teodora Valova

University of Veliko Tarnovo "St. st. Ciril and Methodius" Βουλγαρία
ambassador picture

Tsvetanka Todorova

"Tsar Simeon Veliki" Secondary School Βουλγαρία
ambassador picture

Tsvetelena Taralova

88 School Βουλγαρία
ambassador picture

Valentina Marinova

Vasil Levski Secondary School Βουλγαρία

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

Център за развитие на човешките ресурси

(Human Resource Development Centre)
Επικοινωνία: Milena Karaangova: mkaraangova@hrdc.bg
Ιστοσελίδα: http://etwinning.hrdc.bg