Ελλάδα

  • 20999

    Έργα
  • 39679

    Εκπαιδευτικοί
  • 13086

    Σχολεία

Στοιχεία επικοινωνίας

Country flag

CTI "Diophantus" Computer technology institute & press

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
Επικοινωνία: etwinning@sch.gr
Ιστοσελίδα: http://www.etwinning.gr