eTwinning Portfolio

Το eTwinning Portfolio είναι το δικό σας Βιογραφικό Σημείωμα στο eTwinning και σας επιτρέπει να «κεφαλαιοποιήσετε» τα επιτεύγματά σας στο eTwinning.

Mid Yell JHS

Το eTwinning Portfolio είναι το δικό σας Βιογραφικό Σημείωμα στο eTwinning και σας επιτρέπει να «κεφαλαιοποιήσετε» τα επιτεύγματά σας στο eTwinning.

Με το eTwinning Portfolio μπορείτε αυτόματα να συγκεντρώσετε και να προβάλετε τις δραστηριότητες στις οποίες έχετε πάρει μέρος στο πλαίσιο του eTwinning από τη στιγμή της εγγραφής σας, μεταξύ των οποίων:

Label

Μπορείτε να εξατομικεύσετε το Portfolio προσδιορίζοντας επακριβώς τους τομείς που θέλετε να προβάλετε και να το εξάγετε από τη σελίδα του προφίλ σας.

Tο eTwinning Portfolio επικυρώνεται και σφραγίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning και μπορείτε να το παρουσιάσετε ως επίσημη απόδειξη της συμμετοχής σας στο eTwinning, για παράδειγμα στον διευθυντή/τη διευθύντριά σας.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του eTwinning θα καταγράφετε στο Portfolio σας: ένας ακόμα καλός λόγος να ωφελείστε από τις αστείρευτες ευκαιρίες που προσφέρονται.