Τι είναι η Ετικέτα Σχολείου eTwinning;

Τα Σχολεία eTwinning καταδεικνύουν με υποδειγματικό τρόπο πώς ολόκληρα σχολεία μπορούν να ωφεληθούν από το eTwinning. Προάγουν ενεργά τις αξίες και την παιδαγωγική του eTwinning, αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα και συνιστούν πρότυπο για άλλα σχολεία.

Label

Τα Σχολεία eTwinning αναγνωρίζουν τη σημασία και την αξία του eTwinning και το ενσωματώνουν στις πολιτικές, την πρακτική και την επαγγελματική ανάπτυξη του σχολείου με την στήριξη της διοίκησής του. 

Με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning, το eTwinning αναγνωρίζει και επικροτεί τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο μεμονωμένων μελών του eTwinning, αλλά και ολόκληρου του σχολείου, όπου ομάδες εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών εργάζονται παρέα.

Η κατάκτηση του τίτλου «Σχολείο eTwinning» βασίζεται στην ιδέα ότι συντελείται ένα εξελικτικό ταξίδι με στοιχεία που μπορούν να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό, αλλά για πρόοδο του σχολείου που μεταβαίνει από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Πυξίδα όλων των Σχολείων eTwinning είναι το Όραμα των Σχολείων eTwinning.

Ποια είναι τα οφέλη;

Τα Σχολεία eTwinning:

Το βραβευμένο προσωπικό και διευθυντές των σχολείων ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και μπορούν να γίνουν μέλη μιας Ομάδας eTwinning, ώστε να κοινοποιούν καλές πρακτικές, να συνεργάζονται και να παρακολουθούν συγκεκριμένες διαδικτυακές εκδηλώσεις.

Πώς μπορεί το σχολείο σας να λάβει την Ετικέτα Σχολείου eTwinning School;

Η διαδικασία για την κατάκτηση της Ετικέτας Σχολείου eTwinning διακρίνεται σε δύο στάδια..

Το πρώτο στάδιο

συνίσταται σε έναν αυτοματοποιημένο έλεγχο των τριών παρακάτω σημείων:

Αν το σχολείο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, όλοι οι εγγεγραμμένοι eTwinners στο σχολείο θα λάβουν μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα τους ζητείται να συμπληρώσουν μια φόρμα αυτοαξιολόγησης που διατίθεται στο eTwinning Live.

Δεύτερο στάδιο

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο αυτοαξιολόγησης εκ μέρους του σχολείου.

Το έντυπο αυτοαξιολόγησης περιστρέφεται γύρω από 4 Πυλώνες του eTwinning:

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Πριν την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ικανοποιούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Ο κατάλογος των βραβευμένων Σχολείων eTwinning 2021-2022 θα δημοσιευτεί στα τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου 2021.

Προσοχή: αποκλειστικά για αυτόν τον γύρο αιτήσεων και λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων λόγω του COVID-19, η εν λόγω προϋπόθεση (παρουσία προωθητικών εκδηλώσεων eTwinning) θα είναι προαιρετική. Ανεξάρτητα από το αν οι εκπαιδευτικοί διοργάνωσαν εκδηλώσεις ή όχι, όλοι θα λάβουν 1 βαθμό για την ερώτηση αυτή. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας σχετικά.

Μάθετε ποια σχολεία έχουν μέχρι στιγμής λάβει την Ετικέτα Σχολείου eTwinning εδώ.

Απονομή βραβείων Σχολεία eTwinning 2018 – 2019.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των βραβευμένων σχολείων.

Απονομή βραβείων Σχολεία eTwinning 2019 – 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των βραβευμένων σχολείων.

Απονομή βραβείων Σχολεία eTwinning 2020 – 2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των βραβευμένων σχολείων.

Απονομή βραβείων Σχολεία eTwinning 2021 – 2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των βραβευμένων σχολείων.