article image

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

Οι Ετικέτες Ποιότητας του eTwinning χορηγούνται στους καθηγητές που έχουν υλοποιήσει άριστα eTwinning έργα. Υποδηλώνουν ότι το έργο ανταποκρίνεται σε ορισμένα εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

quality label icon

 1. Διαθέτει το έργο σας στο eTwinning κοινούς στόχους και κοινό πλάνο;
 2. Έχει τελειώσει ή βρίσκεται στα τελευταία στάδια;
 3. Έχετε εσείς και οι μαθητές σας συμβάλει σε όλες τις δραστηριότητες του έργου;
 4. Έχετε εσείς και οι εταίροι σας διοργανώσει συνεργατικές δραστηριότητες;
 5. Έχετε λάβει υπόψη τα θέματα που αφορούν στην ψηφιακή ασφάλεια και στα πνευματικά δικαιώματα;

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ και στις 5 προϋποθέσεις, τότε γιατί δεν υποβάλετε αίτηση για μια Εθνική Ετικέτα Ποιότητας;

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται σε εκπαιδευτικούς με άριστα έργα eTwinning και δηλώνει ότι το έργο ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας στη χώρα τους.

Πώς να κάνετε αίτηση

quality label icon

 1. Συνδεθείτε στο eTwinning Live 
 2. Μεταβείτε στα Έργα
 3. Βρείτε το έργο σας και πατήστε στην Αίτηση για Ετικέτα Ποιότητας
 4. Συμπληρώστε όλα τα κουτάκια με τις απαιτούμενες πληροφορίες και δώστε αποδείξεις της δουλειάς σας
 5. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα ξεχωριστά για κάθε ένα από τα έργα σας που πιστεύετε ότι αξίζει μια Ετικέτα Ποιότητας.

Χρήσιμες συμβουλές

quality label icon

Συμπληρώστε όλες τις πληροφορίες πριν σε ένα έγγραφο Word και στη συνέχεια κάντε αντιγραφή και επικόλληση των απαντήσεών σας στην αίτηση. Έτσι θα αποφύγετε να χάσετε όλα όσα θα έχετε γράψει, αν η συμπλήρωση της αίτησης ξεπεράσει τα 30 λεπτά! Να δώσετε περισσότερες πληροφορίες για μη-ορατές πτυχές του έργου σας, αφού οι κριτές που θα το αξιολογήσουν θα μπορούν να δουν τις ορατές του πτυχές στο TwinSpace σας.

Η Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στον εκπαιδευτικό και είναι προσωπική. Ακόμα κι αν συνεργαστήκατε με άλλους συναδέλφους στο σχολείο σας, ο καθένας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για Ετικέτα Ποιότητας ξεχωριστά και να παρουσιάσει το πώς συνέβαλε στο έργο. Η Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν ενεργά και ορατά στις δραστηριότητες του έργου. 

Γιατί να κάνετε αίτηση:

quality label iconΑπτή αναγνώριση για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία του υψηλού επιπέδου των δραστηριοτήτων eTwinning που υλοποίησαν. Ενθάρρυνση των μαθητών να συνεχίσουν να συμμετέχουν και να εργάζονται σε δραστηριότητες του eTwinning και απτός τρόπος αναγνώρισης των προσπαθειών τους. Οι μαθητές μπορούν να λάβουν την Ετικέτα Ποιότητας για Μαθητές, εφόσον ο εκπαιδευτικός τους λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Δημόσια επιβεβαίωση της αφοσίωσης του σχολείου στην ποιότητα και του βαθμού στον οποίο είναι ανοιχτό στη συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποιος απονέμει την ετικέτα ποιότητας;

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) σε κάθε χώρα αξιολογεί τις αιτήσεις των σχολείων για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Οι ετικέτες απονέμονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παρότι σε ορισμένες χώρες ορίζονται χρονικές προθεσμίες. Για τον λόγο αυτό, φροντίστε να επικοινωνήσετε με την ΕΥΥ για πληροφορίες αναφορικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες στη χώρα σας. Όταν η αίτησή σας θα έχει γίνει αποδεκτή ή θα έχει απορριφθεί, η ΕΥΥ θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Παιδαγωγική Καινοτομία

 • το έργο διακρίνεται από πρωτοτυπία σε επίπεδο θέματος
 • αξιοποιεί ποικίλες παιδαγωγικές μεθόδους
 • οι μαθητές αναλαμβάνουν τα ηνία
 • οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τους εταίρους τους και συνεργάζονται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως συλλογή πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων, έρευνα, συνεργατική δουλειά
 • οι μαθητές αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους, όπως καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, επιστήμονες, ηθοποιοί κ.λπ.

Ενσωμάτωση στη Διδακτέα ύλη

quality label icon

 • το έργο ευθυγραμμίζεται στενά με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα και διδακτέα ύλη
 • το μεγαλύτερο μέρος του έργου εκπονείται τις ώρες του σχολείου
 • η ενσωμάτωση του αναλυτικού προγράμματος στο έργο είναι σαφής
 • το έργο επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους
 • το παιδαγωγικό πλαίσιο με βάση συνθετικές εργασίες (project –based) έχει εξηγηθεί και τεκμηριωθεί από τον εκπαιδευτικό

Συνεργασία μεταξύ των σχολείων - εταίρων

quality label icon

 • οι δραστηριότητες συνεργασίας υπερβαίνουν την επικοινωνία
 • τα σχολεία-εταίροι συνεργάζονται για την διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων
 • οι εταίροι δεν είναι απλοί αποδέκτες πληροφοριών
 • οι συνεργατικές δραστηριότητες οδηγούν σε κάποιο απτό αποτέλεσμα

Χρήση της τεχνολογίας

quality label icon

 • η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους εταίρους να πετύχουν τους παιδαγωγικούς τους στόχους
 • τα εργαλεία βοηθούν τους εταίρους να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους

Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση

quality label icon

Τα ορατά αποτελέσματα διασφαλίζουν ότι:

 • τα αποτελέσματα/προϊόντα του έργου παρουσιάζονται στο διαδίκτυο
 • οι μαθητές ασχολούνται με το TwinSpace
 • όλα τα βήματα του έργου, όπως σχεδιασμός – περιγραφή δραστηριοτήτων – αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, καταγράφονται
 • αξιολογείτε και δημοσιεύετε τον αντίκτυπο του έργου στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτό.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα σημείων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σας, προκειμένου να ελέγξετε αν το έργο πληροί τα κριτήρια για την Ετικέτα Ποιότητας.