Ευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning

Tα Ευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning είναι η ύψιστη τιμή που απονέμεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για το εξαιρετικό τους έργο στο πλαίσιο του eTwinning.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning έχουν σχεδιαστεί για την επιβράβευση και τη μέγιστη προβολή εξαιρετικών έργων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του eTwinning σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος είναι να εντοπίζονται, να τιμούνται και να προωθούνται καινοτόμες πρακτικές. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έργα eTwinning προωθούν τη συνεργατική μάθηση: οι μαθητές μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν και έτσι αισθάνονται υπεύθυνοι για τη μάθησή τους. Ένα ευρωπαϊκό έργο eTwinning ξεκινά με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών από διαφορετικές χώρες.

Κατηγορίες

Η κύρια κατηγορία των Ευρωπαϊκών Βραβείων eTwinning, από το 2021 και εξής, διακρίνεται σε πέντε επίπεδα:

Σημείωση: Εάν ένα έργο εκπονείται με τη συμμετοχή μαθητών που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία ηλικιακές κατηγορίες, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο σε μία κατηγορία.

Κάθε χρόνο οι Εθνικοί Οργανισμοί Υποστήριξης έχουν επίσης τη δυνατότητα να διοργανώνουν βραβεία Ειδικής Κατηγορίας που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για μία από αυτές τις ειδικές κατηγορίες, εφόσον υφίστανται, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Μια πρόσθετη ειδική κατηγορία Ευρωπαϊκών Βραβείων eTwinning, στον τομέα της αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, θεσπίστηκε το 2021 και θα απονεμηθεί το 2022. Η απονομή του εν λόγω βραβείου θα γίνει ακολουθώντας μια διαφορετική διαδικασία επιλογής, η οποία θα δημοσιευθεί το συντομότερο δυνατό. 

Επιλογή και Βραβεία

Τα βραβευμένα έργα επιλέγονται και προτείνονται σε συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς υποστήριξης, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πρωτοβουλίας μέσω μιας διαδικασίας συν-δημιουργίας. Μια πλήρης περιγραφή των επιμέρους βημάτων της διαδικασίας επιλογής διατίθεται στη σελίδα αυτή.

Η απονομή των βραβείων γίνεται συνήθως στο Ετήσιο Συνέδριο του eTwinning. Μια σειρά τοπικών εκδηλώσεων μπορεί να διοργανωθεί συμπληρωματικά στην απονομή των βραβείων, σε συνεννόηση με τα συνεργαζόμενα σχολεία που τιμήθηκαν με βραβείο. 

Περισσότερες πληροφορίες για το τελικό βραβείο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα αυτή.