Αναγνώριση

Στο eTwinning, η δουλειά σας είναι σημαντική και αξίζει να διαδοθεί και να κερδίσει αναγνώριση σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό. Στην ενότητα αυτή, ανακαλύψτε πώς το eTwinning αναγνωρίζει το έργο που εκπονούν εκπαιδευτικοί, μαθητές και σχολεία μέσω των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας, των Βραβείων eTwinning, των Σχολείων eTwinning και του Ατομικού Φακέλου στο eTwinning.