eSikkerhed og eTwinning

 • B. Udvikling/spørgsmål/målsætning og praksis

 • B1: Rettigheder og ansvar

 • Q6: Hvilke rettigheder og hvilket ansvar gælder for personer online?

  Det er ikke altid let at kende sine rettigheder og sit ansvar når man er online. En simpel tommerfingerregel er at tænke på, hvad man ville gøre offline. Almindeligvis er reglerne de samme online som offline, men der kan opstå situationer, hvor det ikke er så nemt at referere til "virkelighedens verden", og så er det vigtigt præcist at kende sine rettigheder online.

  1. For yderligere oplysninger om regler og bestemmelser, se her EU-kodeks for Online Rettigheder

  2. Har du brug for opgaver om dette emne, så læs kapitel 1 i "The Web We Want Teen Handbook", om "Mine rettigheder og mit ansvar". 

 • B2: Privatliv og databeskyttelse

 • Q7: Hvordan beskytter man skolens enheder mod malware?

  Malware er et udtryk der omfatter skadelig software, designet til i hemmelighed af skaffe sig adgang til et computernetværk eller -system uden ejerens samtygge, og som kan omfatte virus, orm og spyware. Er enheden først inficeret, forårsager malware sædvanligvis uønskede resultater, der kan spænde fra bare at være forstyrrende eller irriterende med hensyn til kompromitering af personlige oplysninger i systemet, eller være decideret ødelæggende. Malware kommer sædvanligvis ind i en skoles IT-system gennem spam, download af forurenede filer eller  gennem inficerede bærbare enheder (USB, ekstern harddisk, e-mail, mobiltelefon osv). 

  Forholdsregler der bør overvejes omfatter: 

  1. Installation af firewalls og antivirusbeskyttelse og holde disse opdaterede med henblik på at undgå sikkerhedsbrist.

  2. Blokering af uønskede hjemmesider og pop-ups gennem personlige indstillinger af webbrowserne der anvendes på skolens enheder.

  3. Forklare eleverne hvorfor dette bliver gjort og sikre sig, at de ved at det sker for at beskytte deres rettigheder.

  4. Beslutte og overholde en stringent etikette for brug af Internettet og automatisk tjek for malware i personlige mails på skoleenheder.

  5. Sørge for at medarbejdere har en grundlæggende træning i at opfange potentielt inficerede filer og sikker praksis omkring downloading af filer eller brug af bærbare enheder.

  6. Alle, medarbejdere og elever, skal lære at skanne alle filer for malware før de anvendes på skoleenheder

  7. Udpege en uddannet person der kan tage hånd om alle problemer med relation til malware og lade en formel handlingsplan træde i kraft.

 • Q8: Hvordan beskytter man følsomme data i skolen?

  Følsomme data på en skole omfatter bl.a. private informationer om elever, forældre og medarbejdere, oplysninger om elevers faglige og psykiske niveau, medarbejderlønninger og detaljer om ansættelse, så vel som data der har at gøre med skolens ledelse. Disse oplysninger bør opbevares på lokale PCere, mobile lagringsenheder, servere der findes på skolen eller andetsteds (i stigende omfang i skyen) eller i prints fra en privat eller fælles printer. Utilstrækkelig beskyttelse eller forkert offentliggørelse af sådanne data, kan medføre et brud på privatlivets fred i eller en overtrædelse af beskyttelseslovgivningen vedr. privatlivet.

  Handlinger der bør overvejes omfatter:

  1. Opretholde to adskilte netværk, en til elever-, medarbejder- og forældrebrug og en anden yderst sikker server til administrationsbrug.

  2. Holde anti-virus beskyttelsessystemer opdaterede og dermed undgå at blive et mål for hackere.

  3. Beskytte følsomme data med kryptering og passwordadgang, undgå lagring af ikkekrypterede data på bærbare enheder.

  4. Sørge for uddannelse af medarbejdere i hvordan man beskytter følsomme data - kontakt dit nationale kontor for databeskyttelse i EU vedrørende uddannelse.

  5. Opret et streng regelkodeks for kopiering eller downloading af følsomme data fra administrative systemer og undgå dette hvis det er muligt.

  6. Lav regelmæssige back-ups af relevante enheder.

  Tip! Efterlad ikke følsomme dokumenter i en offentlig printer! Sørg for at destruere sådanne dokumenter før du smider dem i papircontaineren. Undgå desuden at indsamle følsomme date med mindre det er strengt nødvendigt. Det du ikke er i besiddelse af, kan du ikke forvolde skade med.

 • Q9: Anvendelse af mobile enheder på skoler: hvad skal man være opmærksom på?

  Anvendelse af mobile enheder betyder at adgang til Internettet er allestedsnærværende og dermed mulig for alle. Tilstedeværelsen af mobiltelefoner giver hidtil usete muligheder, hvis de bruges proaktivt og kreativt i undervisningen, selvom de også til tider kan være et forstyrrende element der medfører uønsket adfærd som drilleri og mobning. I begge tilfælde anbefales skoler at udvikle en mobilpolitik for brug af mobiler på skolens område, gældende for elever såvel som for medarbejdere. 
  Handlinger der bør overvejes omfatter: 
  1. Overvejelser over hvordan brugen af mobiltelefoner kan indarbejdes konstruktivt i arbejdet i klassen.
  2. Formulering af regler gældende for skolen om opbevaring og brug af mobiltelefoner for medarbejdere og elever. Sørge for at der er en konsekvent praksis vedr. mobiltelefoner der gælder for hele skolen. Mobilpolitikken bør give svar på mindst følgende spørgsmål:
  a. Hvornår er brug af mobiltelefoner på skolens områder tilladt/forbudt.
  b. Er det tilladt at bruge foto og video apps, og under hvilke betingelser må optagede fotos/videoer offentliggøres?
  c. Hvor skal mobiltelefoner opbevares i undervisningstiden?
  d. Skal eleverne have adgang til skolens Wi-Fi netværk på deres mobiler?
  e. Hvilken type indhold må eleverne have adgang til.

  f. Hvilke konsekvenser har det at misligholde skolens mobilpolitik?
  3. Udvikle et afsnit i skolens eSikkerhedspolitik der omhandler, hvordan digital teknologi må anvendes og ikke må anvendes i undervisningen.
  4. Have regelmæssige drøftelser blandt medarbejdere og elever om revidering af skolens mobilpolitik og ligeledes drøfte, hvilke sanktioner der bør træde i kraft når et brud herpå finder sted.
  5. Oplyse forældrene om skolens mobilpolitik, begrunde hvorfor man har taget sådanne foranstaltninger og hvilke mulige konsekvenser brud på denne politik kan have.

  I tilfælde i konfiskation af en mobiltelefon skal eleven slukke den før den afleveres for at sikre beskyttelse af private data på den. Hvis mobilen ikke returneres ved skoledagens slutning, skal forældrene informeres og mobiltelefonen opbevares et sikkert sted.
  Hvis eleverne har adgang til skolens Wi-Fi netværk fra deres mobiltelefoner, bør dette være et andet netværk end det sikre netværk der anvendes af medarbejdere og administration.
   

 • Q10: Bør jeg ændre min adgangskode oftere?

  Mange online-værktøjer kræver registrering. Oprettelse af en adgangskode er noget vi gør meget tit, men er vi opmærksomme nok på dette? En stærk adgangskode kan være en hjælp til at beskytte en onlineprofil, og nogle grundlæggende regler vedrørende adgangskoder skal strengt overholdes.

  Nyttige anbefalinger:

  1. En adgangskode er en vigtig nøgle der giver adgang til skolens system. Undgå af give nye brugere en standard engangsadgangskode!
  2. Du bør sikre dig, at systemet tilskriver hver ny bruger en ny adgangskode, og bed dem lave deres egen adgangskode første gang, de har adgang til skolens system.
  3. Mind medarbejdere og elever om de 4 gyldne regler for dannelse af en sikker adgangskode:

  a. Gør den lang og kompleks, helst mellem 10 og 14 karakterer. Adgangskodens længde er det vigtigste element når det drejer sig om dens styrke.
  b. Brug en blanding af tal, symboler, store og små bogstaver og tegn.
  c. Brug memoteknik for at huske adgangskoden, f.eks. et akronym for en sætning som “My daughter, Harriet, is a great tennis player” bliver til “Md,h,=gr8tP” eller “I love singing in the rain every single day!” bliver til “I<3SitR364!”
  d. Anvend aldrig oplysninger der kan identificere din person i adgangskoden. Herunder navne, fødselsdage, kæledyr, gadenavne, skoler, telefonnumre, bilnumre osv. Disse vil være blandt de første gæt for personer, der ønsker adgang til din konto.

  4. Indarbejd de grundlæggende regler om administration af adgangskoder i jeres eSikkerhedspolitik. Sørg for at lærere regelmæssigt gennemgår AUP (acceptable use policy) sammen med deres klasse som en påmindelse om reglerne for adgangskoder.

  Påmind dig selv: En adgangskode er som en tandbørste: man bør aldrig dele den med andre og den bør vedligeholdes enten ved udskiftning eller ved at anvende en adgangskode administrator som Dashlane eller LastPass! I tilfælde hvor brugere mener de nødvendigvis skal nedskrive deres adgangskoder, bør disse opbevares langt væk fra de enheder de giver adgang til.

  Hold din skole opdateret med den seneste IKT-udvikling, og se nærmere på de tilbud om support der findes på eSafety Label projektet.

 • B3: Copyright

 • Q11: Bør lærere der deler deres materialer anmonde om copyright?

  Copyright beskytter dit udgivne eller endnu ikke udgivne arbejde mod uautoriseret kopiering uden berettiget kildeangivelse eller anerkendelse. Copyright dækker ikke kun bøger men også reklamer, artikler, grafisk design, mærkesedler, breve (herunder e-mails), lyrik, kort, musikkompositioner, produkt designs, osv.

 • Q12: Hvad er Creative Commons ophavsrettighedslicenser og hvordan virker de?

  Creative Commons copyrightlicenser og -værktøjer giver alle lige fra individuelle skabere til store virksomheder og institutioner en enkel og standardiseret måde at give ophavsretslige tilladelser til deres kreative værker.

  Alle Creative Commons licenser har mange ting til fælles. Hver af licenserne hjælper skabere — vi kalder dem licensgivere hvis de bruger vores værktøjer — med at bibeholde ophavsretten, men samtidig tillade andre at kopiere, distribuere og på udvalgte måder benytte deres værk, som minimum ikke-kommercielt. Alle licenserne sikrer også, at licensgivere får den kreditering de fortjener for deres arbejde.

 • Q13: Hvordan finder jeg materialer (fotos, videoer, præsentationer, musik) som er copyright-sikre?

  Søgning efter genbrugsindhold er en vigtig funktion under Creative Commons. Du kan bruge Google til at søge efter Creative Commons indhold, lede efter billeder på Flickr, albums på Jamendo, og almen medier på spinxpress. Wikimedia Commons, multimediadepotet i Wikipedia, er ligeledes kernebruger af Creative Commons licenser. Hvad angår musik, kan du se nærmere på eTwinning-artiklen "Malbert’s Melodier: Music for Teachers from a Teacher", der oplyser læserne om en samling af licensfri musik udviklet for eTwinning. 

  For yderligere oplysninger, se nærmere på Creative Commons hjemmeside. 
  Få mere at vide om share-a-like konceptet her.