article image

Online workshop i faglig udvikling om førskoleundervisning og pasningsordninger

Online-workshoppen om inkluderende førskoleundervisning og pasningsordninger, der fandt sted fra 30. marts til 1. april, var en meget inspirerende oplevelse.

De 108 deltagere begyndte deres læringsrejse med et introducerende foredrag af Irene Pateraki, eTwinning-direktør for pædagogik. Irene fokuserede hovedsageligt på eksempler på eTwinning-projekter, der omfavner diversitet og inklusion i førskolemiljøer, hvor helt unge elever deltager, samarbejder og udveksler meninger og på den måde udvikler empati, øger deres selvværd, føler sig accepteret og deler deres talenter med andre elever rundt omkring i Europa og længere væk.

Det introducerende foredrag blev efterfulgt af et interaktiv foredrag af Geraldine Libreau, policy officer for Førskoleundervisning og pasningsordninger (ECEC) ved Europa-Kommissionen, som diskuterede hindringer og anbefalinger for inklusion af handicappede børn i førskoleundervisning og pasningsordninger. Deltagerne fik mulighed for at udveksle erfaringer og deltage i en diskussion med fokus på rekruttering, uddannelse og motivering af velkvalificeret pædagogisk personale samt erfaringer fra pandemien.

Webinarets første dag sluttede med en netværksaktivitet, hvor deltagerne fik forskellige hypotetiske scenarier og sammen med deres grupper brainstormede løsninger til at fremme inklusion i førskoleundervisnings- og pasningsordningsmiljøer.

I løbet af webinarets anden dag deltog deltagerne i et tredje foredrag af Mary Kyriazopoulou, projektleder for Det Europæiske Agentur for Inklusion og Specialundervisning, som præsenterede projektet ”Inclusive Early Childhood Education” (IECE), og satte fokus på redskabet til selvrefleksion, som er tilgængeligt for alle ECEC-praktiserende.

Foredraget blev efterfulgt af to moduler med fire workshops hver. Lederne af vores workshops dækkede forskellige emner, som f.eks. flersprogethed, praksis for social inklusion, rum for engagement, inkluderende overgange og mange flere.

Den sidste dag satte prof. Ides Nicaise, KU Leuven, fokus på inklusion af indvandrerbørn og børn fra familier med lav indkomst i førskoleundervisning og pasningsordninger. Der blev sat fokus på et EU-forskningsprojekt kaldet CARE, som undersøger, hvordan forældre bedømmer adgangen til førskoleundervisning og pasningsordninger, og i hvilken udstrækning de benytter sig af disse serviceydelser. Disse punkter var kun starten på den indsigtsfulde diskussion, der fulgte efter.

Deltagerne deltog derefter i endnu et modul med fem workshops. Disse workshops fokuserede på bedste praksis med hensyn til inkluderende undervisningsplaner, sensorisk integration, forældreintervention og afbalanceret barndom.

Webinaret sluttede af med et partnersøgningsmøde, hvor tre deltagere, Katarzyna Kaczmarek, Leticia Gil Ramos og Violeta Kumziene, præsenterede deres projekter inden for inkluderende førskoleundervisning og pasningsordninger og opfordrede interesserede eTwinning-lærere til samarbejde.

Alle vores foredragsholdere var enige om, at inklusion ikke er en nem opgave. Det er en løbende proces, hvor lærere og pædagoger bør give plads og tid til, at eleverne kan vokse og finde deres egne identiteter. Denne workshop i faglig udvikling gav de involverede eTwinnere nye idéer, ressourcer og fremgangsmåder, som kan hjælpe dem med at støtte deres elever på inklusionens vanskelige sti.