article image

eTwinnings kvalitetsmærker

Da eTwinning er i en ny fase, er tiden kommet til at gendefinere, hvad præcist det Nationale Kvalitetsmærke står for og efter hvilke kriterier det tildeles

eTwinning har anerkendt læreres arbejde med projekter siden sin begyndelse, og dermed også siden det blev muligt at tilkende sig kvalitetsmærket og dermed selvfølgelig også de Europæiske eTwinning-priser. Der er imidlertid gennem årene opstået nogle misforståelser, især hvad angår det Nationale Kvalitetsmærke som nogle lærere har opfattet som en belønning der følger med ethvert projekt de måtte gennemføre. Da eTwinning nu træder ind en ny fase, er det tid til at vende tilbage til den grundlæggende opfattelse af hvad helt præcist et Nationalt Kvalitetsmærke står for, og hvordan man bliver belønnet med det.

Det Nationale Kvalitetsmærke er, præcist som titlen antyder, en belønning for det arbejde som en enkelt lærer præsterer omkring gennemførelsen af et projekt. En lærers projektarbejde evalueres ud fra det der formuleres i ansøgningsskemaet som indsendes til Kvalitetsmærket som begrundelse for, at de bør belønnes. Derfor må det gøres klart fra projektets start, at det pointeres præcist hvordan du, som een blandt flere lærere som er del af et team af lærere, har bidraget til det samlede arbejde med projektet. En gang imellem ser vi i en ansøgning, at der bliver formuleret en fælles ansøgning som derefter copy-pastes af alle de deltagende lærere der ansøger om kvalitetsmærket. Det er imidlertid vanskeligt for de, der skal bedømme ansøgningen at skelne mellem enkelte læreres arbejde så en lærer belønnes, mens en anden lærer ikke gør.

Kvaliteten i et projekt bedømmes ud fra følgende 5 kriterier

Samarbejdet mellem partnerskolerne
Anvendelse af IKT
Pædagogisk innovation
Integration i gældende læseplan
Resultater og formidling

Du skal i din ansøgning dokumentere, hvordan dit engagement i projektaktiviteterne har bidraget indenfor disse områder.

Nogle lærere har gennem de senere år gennemført mange projekter og ansøgt om det Nationale Kvalitetsmærke for dem alle. Denne fremgangsmåde sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, hvad kvalitet overhovedet er for en størrelse, om det gennemføres på grundlag af en velgennemtænkt projekt idé, undersøgt og planlagt efter de 5 kriterier, og med en entydig rolle for hver enkelt af de involverede lærere.

For at understrege betydningen af kvalitetskriteriet i et projekt, er ansøgningsprocessen blevet ændret for skoleåret 2021/2022, idet den enkelte lærer kun kan få bedømt fire projekter. Så selvom en lærer gennemfører mange projekter, vil kun fire af dem kunne komme i betragtning, så med den forudsætning bør du overveje grundigt, hvilke projekter du ønsker at indsende, og udvælge de som bedst lever op til de 5 kvalitetskriterier.