article image

Nyt projekt kit for ECEC: S.T.E.A.M.-tastic

Et nyt projekt-kit er klar! eTwinning kan med glæde meddele at S.T.E.A.M.-tastic, et projekt-kit der henvender sig til førskoleundervisning og pasningsordninger (ECEC), nu er tilgængeligt.

Førskoleundervisning og pasningsordninger er et af undervisningssektorens kærneområder, og investering i forskning og energi på dette område er afgørende vigtig for børns harmoniske udvikling, især børn fra ressourcesvage områder. Begyndelsen på livet udgør den mest kritiske fase i hjernens udvikling og er i høj grad bestemmende for, hvilke resultater et menneske kan nå senere i livet. I følge EU-kommissionen, er personalet i førskoleundervisning og pasningsordninger den gruppe der har størst betydning for børns velbefindende, læring og generelle udvikling.

Derfor indgår førskoleundervisning og pasningsordninger i eTwinnings prioriteter, det største læringsfællesskab for lærere i Europa.
Det afspejler sig i initiativer som konkurrencen om eTwinnings Europæiske Priser, som er fornemme anerkendelser for uddannelsesprojekter. Siden 2019 er der blevet føjet en ny alderskategori til – op til 6 år. Derved opmuntres europæiske lærere til at gennemføre nye kvalitetsprojekter førskolebørn. Anerkendelse og belønning af læreres indsats og initiativer er nødvendig, når målet er at udvikle kvaliteten af førskoleundervisning og pasningsordninger i Europa.


eTwinning støtter fortsat førskoleundervisning og pasningsordninger også ud over konkurrencen om de europæiske priser. For eksempel afvikles der en professional udvekslingsworkshop for ansatte på området mellem den 29. september og den 1. oktober i år. Den henvender sig til førskolelærere og personale i pasningsordninger og omhandler især den tværfaglige tilgang som de har mulighed for at benytte, omkring emner som udvikling af mediekundskabskompetencer for førskolebørn, STEM-metoder og teamwork.

Det nye kit, S.T.E.A.M.-tastic, er baseret på STEM-undervisning, hvor forskellige temaer udforskes ved hjælp af Naturfag, Teknologi, Ingeniørskab, Kunst og Matematik. Projektet giver derfor deltagerne erfaring med at arbejde tværfagligt og inkluderende ved hjælp af problemløsende metoder. Hvert tema bør belyses fra alle fem synsvinkler ved at planlægge aktiviteter sammen med de internationale partnere, så deltagerne udvikler en holistisk forståelse af det bearbejdede tema. 

Du finder projekt-kittet her

Vi håber at dette har inspireret dig til at lave dit eget kvalitets ECEC-projekt!