article image

Integration af migranter og flygtninge i skolen

Hvordan kan man mest effektivt byde migranter og flygtninge velkommen i deres nye skolemiljø?

Siden krigen i Ukraine begyndte den 20. februar er hundredtusindvis af ukrainere flygtet fra deres hjemland og har søgt asyl i andre europæiske lande. Omkring 90% af de omkring 3.5 million flygtninge er kvinder og børn. Ud over et opholdssted, har disse børn brug for uddannelse og for at få adgang til deres grundlæggende ret til uddannelse.

Som en del af det initiativ som eTwinning-fællesskabet tilbyder lærere og elever, har den udvalgte gruppe  “Integrating migrants and refugees at school

udvidet sit fokus til også at omfatte lærere der støtter flygtninge.  Gruppen har til formål at støtte lærere over hele Europa der står over for udfordringen med at sikre disse børns ret til uddannelse og træning, give dem en form for normalitet samt forsøge at lindre deres traumer som følge af krig og fortrængning.

Hvad kan der gøres på klasseniveau? Hvordan kan vi mest effektivt byde disse elever velkomne til deres nye skolehverdag?

Gruppen tilbyder og deler undervisningsressourcer og -aktiviteter for flygtninge og deres lærere i dens nyeste sektion, NEW ANGLE: Teachers hosting refugees. Sektionen indeholder aktiviteter der vedrører det sociale og emotionelle område og især skal styrke empatien over for flygtninge og hjælpe ukrainske elever og studerende til at klare de vanskelige situationer de står i. Den leverer også tips, teknikker og vejledninger om udvikling af lærerens sociale og emotionelle evner til at udvise opmærksomhed, fortrolighed og færdigheder i at formidle flygtningerelaterede emner samt til at støtte og tage imod flygtninge- og migrantbørn i normalklasser. Blandt materialerne finder lærerne også artikler og ressourcer om integration af flygtningeelever i EUs skolesystemer.

eTwinning er et fællesskab der samles i disse farlige tider. Lad og udtrykke vor solidaritet med vore ukrainske kolleger og venner. Sammen er vi stærkere.