article image

Hvordan lærer vi at handle klogt online? – eTwinnings Forårskampagne 2021

Dette års kampagne med temaet Mediekundskab og Misinformation blev afviklet i perioden fra 1. marts til 5. april. Mariya Gabriel, EU-kommissær for forskning, innovation, uddannelse, kultur og unge lancerede officielt kampagnen og deltog i forskellige aktiviteter.

Hvordan lærer vi at handle klogt online? Falske nyheder, clickbait, negativt indhold. Hvor ligger sandheden?

Det er bare nogen af de spørgsmål, som mange erfarne eTwinnere såvel som nye medlemmer af fællesskabet har stillet sig selv og hinanden i løbet af kampagneperioden. Kampagnen præsenterede ressourcer og nye ideer til, hvordan man kan handle klogt online for de mere end 8000 eTwinnere som havde tilmeldt sig gruppen Mediekundskab og Misinformation.

Erfarne eTwinning-ambassadører vejledte lærerne i planlægning af online-aktiviteter til deres elever vedrørende kendskab til forskellige underemner så som falske nyheder, digitalt borgerskab og digitale aftryk.

Desuden blev der gennemført tre  online-events som del af dette års forårskampagne.

På det første webinar, Mediekundskab og Kulturel Bevidsthed, berørte Anne Gilleran (eTwinnings Centrale Supportservice) emnet mediekundskab, ved at vise hvordan man kan anskue dette i relation til studiet af kulturer og de udfordringer der vedrører indbyrdes forbindelser mellem og tværkulturelle forhold blandt vore samfund og vore folk.

På det andet webinar, demonstrerede Juliane von Reppert-Bismarck og Adeline Brion fra Lie Detectors, hvordan man kan se misinformation og mediekundskab i sammenhæng med COVID-19 pandemien. Deltagerne lærte, hvordan man integrerer mediekundskab i undervisningen, hvordan man undgår faldgruber og hvordan man drøfter konspirationsteorier.

Webinaret blev åbnet officielt af EU-kommissær Mariya Gabriel (forskning, innovation, uddannelse, kultur og unge) som understregede sit store engagement i håndteringen af den vitale problemstilling som misinformation udgør i dag og som især påvirker unge og deres daglige online-samtaler.

"Vi må nødvendigvis give unge de rigtige værktøjer til udvikling af kritisk stillingtagen til og udnyttelse af den digitale omstilling."

Endelig havde vi fornøjelsen af at lytte til stemmer fra Better Internet for Kids (BIK) Youth Ambassadors (Et Bedre Internet for Børn),som deltager aktivt i eTwinning-fællesskabet for at engagere sig i og diskutere mediekundskab med deres lærere.

Forårskampagnen 2021 er nu slut, men der er planlagt yderligere tiltag om fænomenet misinformation og falske nyheder i løbet af året.

Opfør dig sikkert og klogt online!

ML