article image

EUROPEANA – Kulturarv lige ved hånden!

eTwinning-Ven Europeana er på en mission, der har til formål at støtte kulturarvssektoren i en digital omstillingsproces. Som medlem af netværket eTwinnings Venner, udvikler EUROPEANA ekspertise, værktøjer og målsætninger der favner den digitale omstilling, fremmer partnerskaber og styrker innovation

Der er gratis adgang til Europeana for alle, som har interesse i eller brænder for at arbejde med vores kulturarv. Dets stadigt voksende online-samlinger tæller lige nu mere end 50 millioner værker fra de 3500 deltagende kulturhistoriske institutioner (biblioteker, arkiver og gallerier). Disse ressourcer står til fri rådighed for alle der er interesserede i at benytte kulturhistorien indenfor områder som uddannelse, forskning, kunst og fritid.

Europeanas arbejde bidrager til styrkelse af et mere åbent, vidensorienteret og skabende samfund, og går dermed længere end til bare at indsamle og fremvise sine utallige ressourcer. I kraft af sin rolle som eTwinning-Ven har Europeana konstant bestræbt sig på at dele værktøjer og viden med eTwinnere, og på den måde vist sine righoldige ressourcer og store tilpasningsevne til næsten ethvert årligt tema.

In 2018, da eTwinnings årlige tema fokuserede på netop kulturarv, afholdt Europeana en workshop om undervisning med digital kulturarv på eTwinnings Årlige Konference.  I 2019, hvor eTwinning satte fokus på Demokratisk Deltagelse, inviterede Europeana eTwinnere til, på den Årlige Konference at udforske begrebet kritisk tænkning og brug af primærkilder. Ved præsentationer af effektive teknikker til opsporing af falske nyheder som grundlag for at danne sig en selvstændig holdning, klædte Europeana eTwinnere på til at kunne rumme og arbejde med Mediekundskab og Misinformation i 2021. Intet emne ligger uden for Europeanas rækkevidde. Bl.a. drøftede man også bæredygtig udvikling gennem borgerskab på eTwinnings Årlige Konference i 2020,hvor eTwinnere blev undervist i klimaforandringer og miljøudfordringer.

Europeanas classrooms er et af de helt særlige uddannelsesinitiativer som indeholder motiverende værktøjer og kapacitetsfremmende muligheder for fagpersonale med sine mere end 400 læringsressourcer, instruktionsvideoer, apps og spil. Med henblik på at gøre kulturarv relevant og interessant for de yngre generationer, organiserer Europeana en række konkurrencer, som for eksempel Transcribathon og GIF IT UP der udfordrer deltagerne til at genbruge digitaliserede kulturarvsmaterialer og fremstille og dele unikke gifs. Gennem sine aktiviteter støtter Europeana EUs Plan for Digital Uddannelse 2021-2027, ved at stille forskelligartet og lettilgængeligt digitalt indhold af høj kvalitet til rådighed.

Får du lyst til at skabe dit eget galleri? Tilmeld dig Europeana og lad din kreativitet få frit afløb!