article image

eTwinnere, vi har brug for jeres ekspertise indenfor digitalt undervisningsindhold

Digitalt undervisningsindhold er afgørende vigtig for digital undervisning af høj kvalitet, sideløbende med opkobling, infrastruktur, platforme og udvikling af digitale færdigheder og kompetencer.

Europæiske beslutningstagere ønsker at blive bedre til at forstå situationen og lærernes behov før de griber til handling.

I var nogle af de første i køen til at gribe online undervisning under COVID-nedlukningen. I bliver nu de første til at mærke de ændringer i færdigheder og vaner der er sket indenfor brug af digitalt undervisningsindhold. I ved bedst hvilken slags digital undervisningsindhold der virker I jeres online- eller klasseundervisning. I har erfaring og ideer til, hvordan dette kan gøres endnu bedre.

EU-kommissionen har lanceret en Handlingsplan for Digital Uddannelse for perioden 2021-2027.  Den indeholder 14 initiativer der skal understøtte en tilpasning af EU-medlemslandenes uddannelses- og træningssystemer til den digitale tidsalder. Oprettelsen af et Europæisk handlingsprogram for digitalt uddannelsesindhold er et af disse initiativer. 

Generaldirektoratets enhed for digital uddannelse har lavet et helt enkelt spørgeskema med henblik på at indsamle synspunkter, erfaringer og forventninger fra eTwinning-lærere i førskolen, indskolingen, overbygningen og ungdomuddannelserne. Det tager omkring 15 minutter at udfylde det. Deres svar vil også indgå i et studie om “Politiske muligheder vedrørende digital undervisning i EU” planlagt til at finde sted i 2022.

Spørgeskemaet omhandler formel undervisning – ikke livslang læring eller uformel læring – og geografisk omfatter det lande der deltager i Erasmus-programmet.

Spørgeskemaet findes på EUSurvey og der er adgang til det indtil den 15.12.2021.