article image

Kommer snart: European School Education Platform

Forberedelserne til lanceringen af det nye European School Education Platform er i fuld gang. Til maj 2022 vil europæiske undervisere og interessenter blive inviteret til at gå på opdagelse i den nye platform som fremadrettet vil blive et midtpunkt for indhold, networking og faglig udvikling

Som annonceret i slutningen af 2021, vil den nye platform samle tjenester og indhold fra eTwinning og School Education Gateway platformene under eet tag. Denne første version af platformen vil blive lanceret til maj og henvender sig især til eTwinning-brugere, som vil finde de allerede kendte tjenester i form af Grupper og TwinSpaces på den nye platform og i et nyt format.

Udviklingen af platformen til at omfatte alle tjenester vil foregå gradvist gennem de følgende måneder. I mellemtiden vil eTwinning og School Education Gateway platformene fortsat være tilgængelige og give adgang til de fleste tjenester som for eksempel redigering af indhold og Erasmus+ værktøjer (herunder kursuskataloget) på School Education Gateway eller TwinSpaces på eTwinning vedrørende løbende projekter.

Platformen vil generelt være frit tilgængeligt, det gælder også det redaktionelle indhold, men der vil blive krævet konto og login legitimation til visse tjenester. Den nye platform vil bruge det kendte EU Login, EU-kommissionens enkelt-login-godkendelsessystem. Brugerne bliver allerede bedt om at  oprette en EU-login konto for at blive klar til den nye platform og sikre en glidende overgang. Til brug ved tilmelding til vore online-kurser på EU Academi i løbet af april, kræves allerede EU-login.

Brugerne har også adgang til  spørgsmål og svar vedrørende overgangen, og de opfordres til at være opmærksomme på opdateringer der sendes via e-mail.

European School Education Platform og eTwinning er initiative under EU-kommisionen og financieres af Erasmus+, det Europæiske program for Uddannelse, Træning, Ungdom og Sport.

Hold dig orienteret her og gennem eTwinnings sociale medierkanialer