Hjemmeside>>Hold dig opdateret>>Nyheder>> Kom nærmere, nabo!
Kom nærmere, nabo!

Alt Image
Der findes rundt regnet 70 landegrænser i Europa. Blandt disse er 25 sproggrænser. Gennem arbejdet med eTwinning krydser mange skoler disse grænser ved at lære hinandens sprog.

 

Sprog fører mennesker sammen. Mens de faglige fordele i at lære et fremmedsprog som bekendt er utallige, er de kulturelle fordele ved at være i stand til at kommunikere med mennesker fra et naboland tilsvarende rigtig vigtige. Ofte er forudsætningerne for indbyrdes kommunikation mellem mennesker fra forskellige lande ikke nødvendigvis forbundet med de aktuelle modersmål. I eTwinning gør mange skoler imidlertid det stik modsatte: de lærer og kommunikerer på nabolandenes sprog for derved at knytte sig tættere til hinanden på en lang række områder.

 

 

 

eTwinningprojekter som afvikles mellem nabolande giver ideelle muligheder for sprogindlæring, fordi eleverne ikke alene udfordres på deres kognitive færdigheder gennem sprogtilegnelse, men også på deres sociale og faglige færdigheder. Sabina Vecchione Gruener er lærer i Italien. Som tysklærer i Trieste, der også har læst serbokroatisk og slovensk på universitetet, har hun tætte bånd til sine nabolandes sprog og er på mange måder pioner indenfor sit område. På spørgsmålet om hvilket sprog hun underviser i, svarer hun først efter grundige overvejelser. “Ja… Jeg underviser i tysk. På universitet læste jeg fremmedsprog med særlig vægt på tysk, serbokroatisk og slovensk. Jeg må sige, at jeg allerede dengang var opmærksom på, at jeg kom fra et grænseland, fra et flersproget land, og det har jeg båret med mig lige siden.

På baggrund af sine aktuelle erfaringer, oplever Sabine, at hendes elever har stort udbytte af deres timer, ikke alene sprogligt men også set fra en historisk vinkel. “Det at undervise i Trieste er noget helt særligt, fordi Trieste har tætte rødder til germansk kultur: regionen var en del at det Habsburgske Rige i flere hundrede år, og denne historiske baggrund har sat sig spor i dialekten, i de kulinariske traditioner og i forskellige talemåder og udtryk…

Når talen falder på hendes elevers erfaringer med eTwinning, elever som har haft meget at gøre med netop disse ting, når hun frem til, at projektet ledte til en ny selverkendelse for mange af de unge. “[…] Som for eksempel når de opdagede ord på tysk, som også findes i vores dialekt, eller fandt ud af at vore østrigske venner spiste de samme retter som os, selv om de troede at disse specialiteter var deres egne. Det gav os mulighed for at se på vore naboer og deres kultur som en del af vor egen.”

 

 

På den anden side af grænsen underviser Sabinas østrigske eTwinning partner, Cornelia Esterl i italiensk i Klagenfurt. For Cornelia er det at lære sit nabolands sprog af stor betydning på mange måder. “Begrundelserne for hvorfor man bør lære sit nabolands sprog er ikke kun økonomiske men også kulturelle.” Med udgangspunktet i hendes elevers erfaringer;"Elevernes oplever ikke alene sproget som et fag der undervises i skolen, men også som et sprog som bærer en kultur de kan indgå i hvis de ønsker det.” Den fælles grænse betød også at Cornelias og Sabinas elever fik lejlighed til at møde hinanden ansigt til ansigt. På den måde fik indlæringen af både tysk og italiensk til et reelt indhold for eleverne; derved vil de kunne bevæge sig og kommunikere internationalt.

 

 

 

 

Signe Sloth er lærer i Danmark. Hun og hendes elever er partner med en skole i Sverige og ønsker herved at lære hinandens sprog gennem sang, dans og literatur. Selv om svensk og dansk tilhører samme sprogfamilie, forklarede Signe at hendes elever havde brug for et ekstra skub for at lære dette nabosprog. “Dansk og svensk ligner hinanden temmelig meget. Men hvis du spørger dig for i en dansk skoleklasse, er der måske 2 eller 3 ud af 20 elever, som har været i Sverige. […] De kender ikke noget til det svenske sprog, og de er overbeviste om, at de overhovedet ikke forstår sproget. Så et af målene i dette projekt var, at eleverne skulle lære at forstå det andet sprog, og derfor var det også forbudt at tale engelsk (som tales af begge grupper) i hele projektforløbet.”

 

 

 

Med henblik på at skabe sammenhæng for eleverne i sprogindlæringen forklarede Ria de Wilde, fra Belgiens flamsktalende sprogfællesskab, at for hende blev det at lære sine franske naboers sprog en underholdende oplevelse for eleverne, fordi de derigennem fik et grundlag for at drøfte deres fælles interesse - fair trade - med hinanden. “Eleverne i Frankrig fremstiller en avis om emnet og vore elever er også interesserede, de studerer økonomi og er dermed interesserede i Fair Trade bare ud fra en anden synsvinkel, og dermed samarbejder vi om at lære sproget.” Ved, i deres samarbejde at sætte fokus på et fælles interesseområde, skabes både en gensidig interesse og en autentisk kontakt mellem eleverne.

Det fælles for Sabina, Cornelia, Signe og Ria er, at det gennem sprog at lykkedes dem at nå frem til noget “fælles” ved at arbejde ud fra “forskelle”. Elever som faktisk aldrig har mødt andre elever fra et land der er nabo til deres eget indser pludselig, at de deler historie, deler den samme musik og de samme film og i nogle tilfælde de helt samme udtryk – hvoraf nogle end ikke er almindelige i deres eget land. Ved at overskride sprogbarrieren oplever både lærere og elever, at de er besiddelse af nye færdigheder, ny viden og måske vigtigst af alt - nye venner.

 

Yderligere oplysninger:

  • Webeditor: Maillard Pierre
  • Offentliggjort: 23.08.2012
  • Sidst ændret: 04.07.2016