article image

eTwinning skolecertifikat - anerkendelse af eTwinning-skoler

Med henblik på at udtrykke anerkendelse for det eTwinning-arbejde der udføres på skoleniveau, kan der nu søges om et nyt certifikat - eTwinnings skolecertifikat.

Hensigten med at anerkende det arbejde der udføres i eTwinning har eksisteret siden begyndelsen med Kvalitetsmærker, der har været tilgængelige for lærere og deres projekter på både nationalt og europæiske niveau. Disse mærker kan imidlertid kun anvendes til enkelte læreres projekter. Med henblik på at anerkende det arbejde der udføres på skoleniveau, kan man fremover ansøge om et ny certifikat - eTwinnings Skolecertifikat.

Princippet for det nye certifikan er, at eTwinning ønsker at anerkende det engagement og den dedikation som, ikke alene enkelte eTwinnere, men teams af lærere og skoleledere på samme skole, udviser.

For at kunne opnå status af eTwinning-skole, skal man vise, at man har gennemført en udviklingsrejse med bestanddele som kan evalueres objektivt. Det er ikke en konkurrence men snarere en udvikling fra eet trin til det næste.

Hvorfor ansøge om eTwinnings Skolecertifikat?

De tildelte skoler vil:

 • Opnå høj synlighed på europæisk niveau
 • Udgøre et europæisk netværk af ledende eTwinning-skoler, der skal tjene som inspiration for fortsat udvikling af eTwinning
 • Blive anerkendt som førende indenfor:
  • Digital praksis
  • eSafety praksis
  • Innovative og kreative tilgange til pædagogik
  • Fremme af fortsat faglig medarbejderudvikling
  • Fremme af kollaborativ læringspraksis blandt medarbejdere og elever
 • Have mulighed for at vise deres eTwinning-skolecertifikalt i alle deres informationsmaterialer.

Skoleledere og -medarbejdere fra skoler med certifikatet vil blive inviteret til at deltage i særlige programmer for faglig udvikling.

Kriterier

Processen for at opnå eTwinnings Skolecertifikat forløber over to trin.

Trin et er et automatisk tjek på følgende tre områder:

 • Skolen har været registreret hos eTwinning i mere end to år
 • Der er mindst to aktive eTwinning-lærere på skolen på tidspunktet for ansøgningen.
 • Skolen har deltaget i et europæiske eTwinning-projekt med Nationalt Kvalitetsmærke (indenfor de seneste to år fra ansøgningsdatoen).

Hvis skolen opfylder disse krav, vil alle registrerede eTwinnere på skolen modtage en invitation på e-mai til at udfylde et selvevalueringsskema på eTwinning Live.

Trin to omfatter udfyldelse – gælder alle eTwinnere på skolen - af selvevalueringsskemaet nævnt ovenfor, efter følgende seks kritier:

 • Kriterium A. Skolen skal påvise aktiviteter der dokumenterer læreres/elevers opmærksomhed omkring ansvarlig brug af Internettet
 • Kriterium B. Skolen skal påvise at der foregår et aktivt samarbejde mellem en gruppe på tre eller flere lærere omkring eTwinning-aktiviteter
 • Kriterium C. Skolen skal påvise at mindst to grupper af elever på skolen er involverede i eTwinning-projekter
 • Kriterium D. Skolen skal påvise at to aktive eTwinning-lærere fra skolen har deltaget i et eller flere eTwinning-uddannelsesarrangementer og fremvise deres bidrag till skolens strategiske udvikling
 • Kriterium E. Skolen skal offentliggøre sit engagement i eTwinning ved f.eks. at fremvise deres eTwinning-logo og/eller en beskrivelse af deres eTwinning-aktiviteter på skolens hjemmeside eller dokumentation via et offentligt tilgængeligt dokument eller brochure om projektet
 • Kriterium F. Skolen skal påvise at der har fundet en eTwinning-fremmende aktivitet sted på skolen eller i lokalsamfundet indenfor det år, hvor certifikatet blev tildelt.

Ansøgningsperioden åbner i december 2017 og løber frem til marts 2018.

Skolerne vil blive bedt om dokumentation for kravene i de forskellige kriterier og den endelige indsendelse skal være godkendt af skolens leder.