article image

At lære af fortiden for at designe fremtiden, gennem eTwinning

“Vor rige og varierede kulturarv er en markant faktor når det drejer sig om at opbygge vor nation" - Nelson Mandela

I følge Eurobarometer er 88% af besvarelserne enige i, at der bør undervises i Europas kulturarv i skolerne, fordi det lærer os om vor historie og kultur. (Special Eurobarometer Report, Kulturarv, 2017).

Målet med eTwinning-bogen er at undersøge forskellige aspekter af vor kulturarv og at give eksempler på eTwinning-projekter så vel som ideer til aktiviteter med relation til kulturarv.

I første sektion får du at vide hvad, kulturarv betyder og du bliver introduceret til tolkningen af arv som læringsproces, og i den anden sektion kan du undersøge inspirerende eTwinning-projekter der behandler konkrete, immatrielle og naturlige aspekter af kulturarv.

Den tredie sektion giver dig oplysninger om de overdådige ressourcer, som udbydes af Europeana, EUs digitale platform for kulturarv, og spændende klasseaktiviteter tilrettelagt af vort pædagogiske team og som har sammenhæng med forskellige fag, fra historie til astronomi og fra matematik til sprog. 

I den sidste sektion finder du ud af, hvordan dine elever kan lærere om historie og arv ved hjælp af ressourcerne i Huset for Europæisk Historie. Du kan også finde ud af, hvordan eTwinning-skoler spreder budskabet om vor kulturarv ved at arrangere aktiviteter både i og udenfor skolefællesskabet.