article image

Udvalgte eTwinning-grupper

eTwinning-grupper er lukkede platforme for eTwinnere, der ønsker at drøfte og samarbejde om et bestemt emne. Målet er at dele praksiseksempler, drøfte undervisnings- og læringsmetodik samt at styrke faglig udvikling.

Vore "udvalgte grupper" ledes af en eTwinner, som har gennemført eTwinnings moderatorkursus, og hver gruppe starter med at definere aktiviteter og opgaver, som lærerne herefter drøfter og samarbejder om. Emnerne rækker fra sprogundervisning til entreprenørskab i undervisningen og videre til STEM (naturfag, teknologi, ingeniørarbejde og matematik). Se nærmere på grupperne på eTwinning Live, find en gruppe der interesserer dig, og vær med!

Hvem organiserer dem? eTwinninge Centrale Supportservice

Hvordan tilmelder man sig en eTwinning-gruppe? Det er meget nemt, bare log på eTwinning Live, gå til ‘Grupper’ sektionen, vælg en gruppe ved hjælp af søgefunktionen, og tilmeld dig!

Aktuelle eTwinning-grupper:

Globalt Praksisfællesskab – Erhvervsuddannelserne (VET)

VET

Moderatorer: Petra Jeanine Nip og Rosario Rodríguez Utrilla

Globalt Praksisfællesskab henvender sig til lærere og undervisere på skoler for erhvervsuddannelser og -træning. Gruppen inviterer dig til at dele dine projekter og tilbyder samtidigt forskellige projekter til eleverne på erhvervsskoler.

Virgilio – an introduction to eTwinning

Virgilio

Moderatorer: Paola Arduini, Laura Maffei og Elena Pezzi

Er du ny i eTwinning? Har du været med et stykke tid og forsøger at finde rundt? Føler du dig fortabt og har brug for hjælp? Så er du kommet det rigtigt sted hen! Denne gruppe støtter dig på din rejse gennem eTwinnings eventyrland: du ser hvordan det fungerer og hvordan du får mest ud af det. Og du mærker dets ånd: den konstant løbende udveksling af ideer og erfaringer i et lærer- og elevfællesskab af praksis og gensidig læring. Tilmeld dig og begynd din rejse!

eTwinning for School Leadership

School Leadership

Moderator: Rita Zurrapa

Denne gruppe henvender sig især til skoleledere og andre som beskæftiger sig med skoleledelse. Den følger op på temakonferencen om ‘Citizenship - a new ethic for the 21st Century’, der blev afholdt i Firenze i september 2016. I gruppen vil vi fortsætte med at drøfte og udforske løsninger på udfordringer, som de der beskæftiger sig med skoleledelse står overfor i verden i dag.

Bringing eSafety into eTwinning projects

eSafety

Moderator: Aneta Wilk

Gruppen er for alle eTwinnere som bruger sociale medier i deres undervisning, især de som er aktivt engagerede i at gennemføre eTwinning-projekter. Gruppens overordnede mål er, at bibringe lærere færdigheder i at vejlede om emnet for så vidt angår elevers eSikkerhed ved brug af digitale medier i undervisningen, især i forbindelse med arbejde med eTwinning-projekter, at udvikle læreres færdigheder med hensyn til fremstilling af eget didaktisk materiale om eSikkerhed, som kan anvendes i deres undervisning, at dele og udveksle viden om emnet med andre lærere.

Creative Classroom

Creative Classroom

Moderator: Angeliki Kougiourouki

Et kreativt fællesskab af lærere og venner, hvor vi deler erfaringer, ideer, deltager i kreative aktiviteter, webinarer og lærer af hinanden. Creative Classroom handler om at dele kreativt og anerkende lærernes arbejde i skolen. Creative Classroom Gruppen fortsætter sin 7 år lange rejse på den nye Guppe-platform.

English as a Second Language

English as Second Language

Moderator: Theodora Gkeniou

En gruppe eTwinning-lærere som underviser i engelsk som fremmedsprog. Et rum for inspiration, samarbejde og faglig udvikling!

Entrepreneurship in education

Entrepreneurship

Moderator: Kornelia Lohynova

Entreprenørskab drejer sig om at sætte unge i stand til at udvikle de færdigheder de får brug for i deres egne liv og deres arbejde. Disse vigtige færdigheder kan læres og bør integreres i undervisningen i alle fag og på alle niveauer. Hvordan? Lad og gå ind i "iværksætterdrivhuset", tage initiativ og sammen udforske måder, hvorpå vi kan udvikle vore elevers og vore egne evner indenfor virksomhedsudvikling. Deltagerne lærer af hinanden og bliver "teacherpreneurs" med positive og aktive tankesæt.

Game-based classroom

Game-based Classroom

Moderator: Glykeria Gkouvatsou

Spil udgør i dag et fælles sprog der anvendes på tværs af grænser. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt spil bør indgå i læringen, men hvordan vi kan drage fordel af unges lyst til at spille og integrere spil i undervisnings-/læringsprocesser. Denne gruppe sætter fokus på dette spørgsmål og hjælper deltagerne til at kunne skelne mellem kommercielle spil og undervisningsspil, og ligeledes til at forstå hvordan sidstnævnte kan fremme læring, samarbejde og kritisk tænkning.

Inclusive education

Inclusive Education

Moderator: Marijana Smolčec

En gruppe for alle undervisere som ønsker at forbedre deres undervisning og styrke deres færdigheder i at undervise elever med handicaps eller særlige udfordringer, men også begavede/talentfulde elever. En støttegruppe hvor lærere deler deres erfaringer, materialer, aktiviteter og og deltager i Online-Seminarer tilegnet forskellige grupper af inklusionselever.

STEM

STEM

Moderator: Rafael Montero

Lærere i naturfag, teknologi, ingeniørskab og matematik (STEM) er MEGET velkomne! Denne gruppe er et mødested, et sted hvor vi deler og lærer af hinanden. Nanoteknologi, IKT, astronomi, Inquiry based Learning (deltagerstyret problem- og undersøgelsesbaseret undervisning), De mange Intelligenser, styrke naturvidenskabelige interesse, samarbejde, naturfagsmesser... er det noget for dig? Så tilmeld dig!

Sustainability Education Network Service eTwinning (SENSE)

SENSE

Moderator: Agustín Bastida Rodríguez

Undervis grønt! Lad os bevare planeten for vore fremtidige generationer. Kulstoffodspor, drivhuseffekt, klimaforandringer, genbrug, energi, vand... det er nogle af de mest almindeligt omtalte aspekter fra debatten om miljø, men bæredygtig uddannelse er er meget mere end det. Tilmeld dig og find ud af det. ESD: "You know it makes SENSE".

Gender - Know How to Stop Stereotypes

Gender - Know how to stop stereotypes

Moderator: Marie Louise Petersen

Denne gruppe er åben for eTwinnere som ønsker at dele viden og undervisningspraksis vedrørende køn og sexualitet på engelsk,fransk og de skandinaviske sprog. I gruppen vil vi dele viden om hvordan vi kan kæmpe imod kønsstereotyper og sexisme, og om hvordan vi sikrer åbenhed, frihed og mangfoldighed mellem kønnene i klassen, på legepladsen og i det omgivende samfund. Gruppen deler gode ideer, undervisning i emner der vedrører køn og sexualitet, best practices og udfordringer der måtte dukke op når der undervises i lighed mellem kønene. Hensigten er også at give inspiration og mod til at arbejde med kønsrelaterede emner i forskellige fag.

Integrating Migrant Students at School

Integrating Migrant Students

Moderator: Carol Barriuso

Hvordan integrerer man unge flygtninge i skolen? Hvilke særlige udfordringer står skolen overfor og hvordan takles de? Hvilke uddannelsesmæssige begreber og hvilke undervisningsmaterialer har vist sig brugbare og kan dermed tjene som eksempler for andre skoler? Denne gruppe har først og fremmest til hensigt at skabe et rum for gensidig støtte, hvor skoleledere og lærere kan dele deres erfaringer og materialer.

Coding at Schools

Coding at schools

Moderator: Stefania Altieri

Lad os introducere kodningsbegrebet i vore klasser og udvikle computertænkningen! Et af de mest populære aspekter i forbindelse med at lære kodning i skoleaktiviteter er, at eleverne oplever en ny måde at angribe problemløsning på. Desuden forbedrer de, gennem leg og studier,deres bløde færdigheder som for eksempel analytisk tænkning, samarbejde og kreativitet. Det er den store fordel når talen er på undervisning i kodning og robotteknologi.