Ansvarsfraskrivelse

EUN Partnership AISBL (kaldet European Schoolnet, herefter kaldet EUN) driver eTwinnings Centrale Supportservice og vedligeholder eTwinning-platformen jf servicekontrakt med EACEA (Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur).

EUN vedligeholder platformen på vegne af den ordregivende myndighed, samt sørger for, at den er opdateret og præcis. I tilfælde af fejl kan brugere skrive til editor@etwinning.net. EC, EACEA og EUN påtager sig intet ansvar eller hæftelse for oplysninger på dette site.

Disse oplysninger på platformen er:

  • udelukkende af generel karakter, og ikke er rettet mod nogen enkeltperson eller enhed;
  • ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige eller ajourførte;
  • sommetider koblet til eksterne sites som EC, EACEA eller EUN ikke har kontrol over og for hvilke de ikke kan påtage sig noget ansvar;
  • kan ikke betragtes som professionel eller juridisk rådgivning (i tilfælde at behov for særlig rådgivning, bør man kontakte en kvalificeret fagperson).

EUN forbeholder sig til enhver tid ret til, efter eget skøn, at suspendere, ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af platformen.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er ikke at begrænse EC, EACEA eller EUNs ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke disses ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge gældende national ret.

Copyright meddelelse

Gengivelse af informationer fra denne hjemmeside er tilladt under forudsætning af at kilden angives - med mindre dog andet er anført. Hvor der kræves forudgående tilladelse ophæver denne den ovenfornævnte generelle tilladelse og desuden skal begrænsningerne i dens brug tydeligt anføres.

  • Administration