Ansvarsfraskrivelse

Europæisk Skolenet vedligeholder denne hjemmeside med det formål at give offentligheden adgang til dens indhold. Materialet på denne hjemmeside er udelukkende af orienterende karakter.

Vort mål er at sørge for at disse oplysninger er præcise og aktuelle.  Hvis vi bliver opmærksomme på fejl vil vi forsøge at rette dem.  Europæisk Skolenet påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på denne hjemmeside.

Oplysningerne er:

· udelukkende af generel karakter, og ikke er rettet mod nogen enkeltperson eller enhed;
· ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige eller ajourførte;
· undertiden knyttet til eksterne netsteder, som Europæisk Skolenet ikke har kontrol med og som Europæiske Skolenet derfor ikke kan påtage sig noget ansvar for;
· kan ikke betragtes som professionel eller juridisk rådgivning (i tilfælde at behov for særlig rådgivning, bør man kontakte en kvalificeret fagperson).

Europæisk Skolenet forbeholder sig ret til, efter eget skøn og til enhver tid, at udelukke, ændre, modificere, supplere eller fjerne dele af hjemmesidene.

Denne ansvarsfraskrivelsesklausul har ikke til formål at begrænse Europæisk Skolenets ansvar i forhold til hvilke som helst gældende nationale lovkrav. Ej heller fraskriver den sig sit ansvar i forhold der ikke er undtaget i national lov.

Copyright Meddelelse
Gengivelse af informationer fra denne hjemmeside er tilladt under forudsætning af at kilden angives - med mindre dog andet er anført.  Hvor der kræves forudgående tilladelse ophæver denne den ovenfornævnte generelle tilladelse og desuden skal begrænsningerne i dens brug tydeligt anføres.

  • Administration